B.L.
Bruno
Koopmans
MSc
junior onderzoeker en opleidingsmanager
070 3024929

Bruno Koopmans is als junior onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Hij studeerde Climate & Management/ Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool en rondde zijn master Beleid en Politiek af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat deed hij met een onderzoek naar narratieven en transitiedynamiek in het vormgeven van de regionale energietransitie.

Publicatie portfolio

Samenhang vraagt sturing

Ontwerpdilemma's voor sturing in tijden van de energietransitie

De energietransitie is veel meer dan kolencentrales uit, windmolens aan. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten er expliciete keuzes worden gemaakt voor de manier waarop we de energietransitie gaan organiseren. Dit constateren de Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB) en Alliander in een gemeenschappelijke publicatie over sturing in tijden van energietransitie.

Thema's
Strategie en toekomst

Taal voor Transitie

Een reflectie op de sturing van het RES-proces

De overheidssturing die nodig is voor de realisatie van de energietransitie is deels ondergebracht in een regionale aanpak: de Regionale Energie Strategie (RES)-aanpak. In dit essay reiken we de taal aan voor het gesprek over wat de RES’en precies proberen te bereiken en welke verschillende elementen van een ‘goede transitie’ daarbij met elkaar moeten worden verenigd.

Thema's
Strategie en toekomst