C.
Christiaan
van der Kaaij
Junior onderzoeker en opleidingsmanager
070 - 3024910
NSOB | Christiaan van der Kaaij

Christiaan van der Kaaij is als trainee verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Christiaan zit in de afrondende fase van zijn master Governance & Management van Complexe Systemen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aan diezelfde universiteit rondde Christiaan eerder de bachelor Bestuurskunde af. Ook werkte hij eerder als beleidsmedewerker en -adviseur bij een middelgrote gemeente. Als afronding van zijn master doet hij onderzoek naar de gevolgen van digitalisering in de publieke ruimte en de manier waarop lokale overheden daar op sturen.