drs.
C.
Christiaan
van der Kaaij
junior onderzoeker / opleidingsmanager
070 - 3024916
Christiaan van der Kaaij

Christiaan van der Kaaij is sinds augustus 2022 als trainee verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Eerder studeerde hij Bestuurskunde (bachelor) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, alwaar hij vervolgens ook de master Governance & Management van Complexe Systemen heeft afgerond. Als afronding van die master heeft Christiaan in het voorjaar van 2022 stage gelopen bij de NSOB en onderzoek gedaan naar de manier waarop lokale overheden sturen op gevolgen van digitalisering in de publieke ruimte.

Eerder werkte Christiaan als beleidsmedewerker en -adviseur bij een middelgrote gemeente (85.000 inwoners) in Zuid-Holland.