dr.
G.M.
Georgina
Kuipers
onderzoeker / opleidingsmanager
070 - 302 4915
Georgina Kuipers

Dr. Georgina Kuipers is als senior onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Van 2017 tot 2021 was zij als promovenda verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij interdisciplinair promotieonderzoek verrichte met als titel Beschadigd vertrouwen. Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. In haar onderzoek beantwoordde zij de vraag: Hoe komt de overheid tot vertrouwenwekkend schadebeleid als zij bij een grootschalig infrastructureel project schade voor een groep burgers heeft gefaciliteerd, omwille van het algemeen belang? Georgina gaf een interdisciplinair theoretisch kader van vertrouwenwekkend schadebeleid vorm op basis van inzichten uit juridische, bestuurskundige en politicologische hoek. Vervolgens analyseerde zij aan de hand van drie omvangrijke casestudies – de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de uitbreiding van luchthaven Schiphol, en de gevolgen van de gaswinning in Groningen – in hoeverre deze theoretische inzichten effect sorteren in de praktijk. Doel van het onderzoek is om praktische en concrete handvatten te bieden aan juristen en beleidsmakers die zich bezighouden met schadebeleid, zodat zij in de toekomst het vertrouwen in de overheid niet (onbedoeld) onnodig schaden.

Eerder behaalde Georgina haar bachelor aan het Leiden University College The Hague (major World Politics) en haar research master in Political Science and Public Administration aan de Universiteit Leiden. Naast haar studie heeft zij bestuurswerk verricht; na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als Coördinator Strategie en Beleid en Onderwijscoördinator Honours Classes & Beleidsmedewerker bij de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Van september 2016 tot augustus 2021 was zij werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij naast haar onderzoekswerk ook onderwijs verzorgde. Sinds september 2021 is zij als gastmedewerker aan diezelfde afdeling verbonden.

Publicaties

  • Kuipers, G.M., Van Delden, T.A.M. & Van Twist, M.J.W. (2022). Verantwoorden over vertrouwenswerk. Een kwestie van tellen en vertellen. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. [link]
  • Van der Steen, M.A., Otto, M.J., Kuipers, G.M., Oosterloo, S., Ophoff, A.P. & Woestenburg, A.K. (2022). De stroom zoeken. De energietransitie bezien vanuit systeemperspectief. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. [link]
  • Kuipers, G.M. (2022), Vertrouwenwekkend omgaan met schade en klachten, Tijdschrift voor Klachtrecht 18(1): 19-23.
  • Kuipers, G.M. (2021), Beschadigd vertrouwen. Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade, Deventer: Wolters Kluwer. [link, volledige tekst tot 7 december 2022 onder embargo]
  • Kuipers, G.M. (2021), Beschadigd vertrouwen herstellen. Handvatten voor de schadevergoedingspraktijk, Nederlands Juristenblad, afl. 42, 2021/3095: 3471-3478. [link]
  • Kuipers, G.M. & Timmermans, A. (2021), From Wife to Presidential Partner: The Policy Agenda of the First Lady of the United States, White House Studies 14(4): 357-381.
  • Kuipers, G.M. (2021), Van tunnelvisie naar open blik. De schadevergoedingslessen van de Noord/Zuidlijn, Overheid & Aansprakelijkheid 2021(1): 2-13. [link]
  • Kuipers, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (2017), ‘Publieke regie’ in Groningen. Publiekrechtelijke schadeafhandeling en het vertrouwen in de overheid, Nederlands Juristenblad, afl. 29, 2017/1576: 2058-2067. [link]