dr.
H.
Henk
den
Uijl
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024938
Henk den Uijl

Henk den Uijl (1987) is onderzoeker, docent en opleidingsmanager bij de NSOB.  Zijn onderzoek en onderwijs verbindt politieke filosofie, ethiek en bestuurs- en organisatiekunde.

Hij promoveerde in 2022 in de filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op het thema ‘praktische wijsheid in bestuur en toezicht’. Hij studeerde filosofie (MA) en bedrijfskunde (BSc).

Den Uijl publiceerde verschillende essays, artikelen en boeken over de thema’s bestuurlijke wijsheid, (tegen)macht, politiek-ambtelijke verhoudingen, lokale politiek en bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties. Ook is hij lid van de redactie van het tijdschrift ‘Goed Bestuur & Toezicht’ en lid van de raad van toezicht van de JP van den Bent stichting (gehandicaptenzorg).

Voor zijn tijd bij de NSOB werkte Den Uijl bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Daarnaast was hij ook als docent wetenschapsfilosofie en filosofie van management & organisatie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicatie portfolio

De achterkant van afpakken

Reflecties op de Rotterdamse praktijk van (bestuurlijk) afpakken

Een bijzondere vorm die de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de kaart is gezet in de criminaliteitsbestrijding, is de praktijk die is aan te merken als afpakken. Hierbij zet de overheid regelrecht in op het raken van de crimineel op een plek waar het veel pijn doet: bezittingen. Geld, auto’s, horloges, kleding, panden: alles wat kan worden afgepakt wordt afgepakt, en wel zo snel moge­lijk. De

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie.

Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

We onderzochten op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat voor burgers, handhavers en andere betrokkenen (bij het UWV, de SVB en bij gemeenten) dilemma’s zijn bij handhaving in de sociale zekerheid. We constateren dat er diverse kwesties spelen, zowel op beleidsniveau als in de uitvoeringspraktijk.

Buiten-gewoon werk

Perspectief op de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

In 2020 deed de NSOB onderzoek bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), dat valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij ondersteunen gemeenten, migrantengemeenschappen en professionals in het sociale domein op het gebied van radicalisering, weerbaarheid, extremisme en polarisatie. In dit essay wordt de aard van het werk van de ESS in bestuurskundige termen gevat

Thema's
Strategie en toekomst