dr.
H.
Henk
den
Uijl
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024938
Henk den Uijl

Henk den Uijl (1987) is onderzoeker, docent en opleidingsmanager bij de NSOB.  Zijn onderzoek en onderwijs verbindt politieke filosofie, ethiek en bestuurs- en organisatiekunde.

Hij promoveerde in 2022 in de filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op het thema ‘praktische wijsheid in bestuur en toezicht’. Hij studeerde filosofie (MA) en bedrijfskunde (BSc).

Den Uijl publiceerde verschillende essays, artikelen en boeken over de thema’s bestuurlijke wijsheid, (tegen)macht, politiek-ambtelijke verhoudingen, lokale politiek en bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties. Ook is hij lid van de redactie van het tijdschrift ‘Goed Bestuur & Toezicht’ en lid van de raad van toezicht van de JP van den Bent stichting (gehandicaptenzorg).

Voor zijn tijd bij de NSOB werkte Den Uijl bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Daarnaast was hij ook als docent wetenschapsfilosofie en filosofie van management & organisatie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicatie portfolio

Politiek is grenzenwerk

Het stileren van politieke strijd in de gemeente(raad van) Sittard-Geleen

De gemeentelijke politiek is de afgelopen jaren veranderd. De omgangsvormen worden ruwer en aanspreekvormen persoonlijker. Een wethouder uitmaken voor corrupt persoon is niet eens meer zo uitzonderlijk. Dat maakt de vraag actueel wat goede politieke omgangsvormen zijn en hoe die in gemeenteraden kunnen worden gerealiseerd.

Thema's
Politiek en bestuur

Impliciete politiek

Noord-Brabants erfgoed: een verhaal van stille sturing

Wat erfgoed is staat niet in de sterren geschreven. Wat het is, is wat de provincie zegt dat het is. Daarmee is het bij uitstek politiek, preciezer nog: cultuurpolitiek. Deze politieke definitie is bepalend voor de wijze waarop de provincie sturing van het erfgoeddomein vormgeeft. In Nederland is cultuurpolitiek echter een weinig gehanteerde term. Sterker nog, cultuurpolitiek is van oudsher een

Thema's
Politiek en bestuur

De achterkant van afpakken

Reflecties op de Rotterdamse praktijk van (bestuurlijk) afpakken

Een bijzondere vorm die de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de kaart is gezet in de criminaliteitsbestrijding, is de praktijk die is aan te merken als afpakken. Hierbij zet de overheid regelrecht in op het raken van de crimineel op een plek waar het veel pijn doet: bezittingen. Geld, auto’s, horloges, kleding, panden: alles wat kan worden afgepakt wordt afgepakt, en wel zo snel moge­lijk. De

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie.

Thema's
Strategie en toekomst