dr.
J.
Jorren
Scherpenisse
co-decaan / adjunct-directeur denktank
070 3024948
Jorren Scherpenisse

Dr. Jorren Scherpenisse (1987) is organisatiepsycholoog en bestuurskundige. Als adjunct-directeur van de NSOB Denktank is Jorren verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Hij richt zich in zijn onderzoek op politiek-bestuurlijke vraagstukken, met bijzondere interesse in de thema’s: tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording. Door middel van actie- en interactie-onderzoek ontwikkelt Jorren bestuurskundige inzichten voor en mét publieke professionals. 

Als co-decaan is Jorren verantwoordelijk voor de MPA opleiding en het Promotieprogramma. Daarnaast is hij docent in verschillende opleidingen van de NSOB, zoals het Leeratelier Strategie (LAS) en het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN). Hij doceerde ook in de opleidingen Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen en workshops.

Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid”. Het proefschrift gaat over de omgang met tijd (zoals timing, vertragen, synchroniseren, het kiezen van termijnen) in het openbaar bestuur. Op 11 februari 2021 heeft een interview gegeven over zijn proefschrift en het essay over grenzeloos samenwerken tijdens het Online Festival van het Bestuur.

Publicatie portfolio

Omgaan met signalen

Naar een handelingsperspectief voor overheden

Een kade die plotseling instort, een bank die onverwacht failliet gaat, een virus dat uitgroeit tot een pandemie of juist momentum voor een gedragen klimaatconvenant of mooie kans op een internationale samenwerking... Het openbaar bestuur wordt continu verrast, in positieve en negatieve zin. Tegelijkertijd gaan aan verrassingen vaak signalen vooraf, want kritische incidenten doen zich maar zelden

Thema's
Strategie en toekomst

Stadsmariniers in de spiegel

Reflecties op de veranderende rol van stadsmariniers in Rotterdam en Antwerpen

De stadsmarinier is een bijzondere functie binnen de gemeente Rotterdam en de stad Antwerpen. Ze worden wel eens aangeduid als ‘superambtenaren’, die de lastigste problemen in de stad moeten aanpakken met mandaat en doorzettingsvermogen. De stadsmariniers bestaan in Rotterdam nu twintig jaar. In Antwerpen zijn de stadsmariniers nu halverwege hun eerste bestaansperiode van vijf jaar. Een goed

Thema's
Toezicht en naleving

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzochten we de manier waarop het ministerie van VWS de aanpak van de tweede fase van de coronacrisis (augustus 2020 – juli 2021) organiseerde. We beschrijven hoe het ministerie te werk ging tijdens deze intense en op allerlei manieren uitzonderlijke periode.

Thema's
Politiek en bestuur

Hou zou Wim dat aanpakken?

Verschil maken voor een veiligere stad door het bestuurlijk optreden van de gemeente Rotterdam

In dit essay kijken we mee door de ogen van één ambtenaar die decennialang werkte aan veiligheidsvraagstukken in Rotterdam. Hij opende namens de gemeente voor het eerst het hek van het ‘tolerantiegebied voor straat­prostitutie’ (de Keileweg) in de jaren ‘90, werkte aan de aanpak van Outlaw Motor Gangs in de stad en aan de transformatie van de Witte de Withstraat van crimineel bolwerk naar de

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken