dr.
J.
Jorren
Scherpenisse
co-decaan / adjunct-directeur denktank
070 3024948
Jorren Scherpenisse

Dr. Jorren Scherpenisse (1987) is organisatiepsycholoog en bestuurskundige. Als adjunct-directeur van de NSOB Denktank is Jorren verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Hij richt zich in zijn onderzoek op politiek-bestuurlijke vraagstukken, met bijzondere interesse in de thema’s: tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording. Door middel van actie- en interactie-onderzoek ontwikkelt Jorren bestuurskundige inzichten voor en mét publieke professionals. 

Als co-decaan is Jorren verantwoordelijk voor de MPA opleiding en het Promotieprogramma. Daarnaast is hij docent in verschillende opleidingen van de NSOB, zoals het Leeratelier Strategie (LAS) en het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN). Hij doceerde ook in de opleidingen Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen en workshops.

Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid”. Het proefschrift gaat over de omgang met tijd (zoals timing, vertragen, synchroniseren, het kiezen van termijnen) in het openbaar bestuur. Op 11 februari 2021 heeft een interview gegeven over zijn proefschrift en het essay over grenzeloos samenwerken tijdens het Online Festival van het Bestuur.

Publicatie portfolio

Hou zou Wim dat aanpakken?

Verschil maken voor een veiligere stad door het bestuurlijk optreden van de gemeente Rotterdam

In dit essay kijken we mee door de ogen van één ambtenaar die decennialang werkte aan veiligheidsvraagstukken in Rotterdam. Hij opende namens de gemeente voor het eerst het hek van het ‘tolerantiegebied voor straat­prostitutie’ (de Keileweg) in de jaren ‘90, werkte aan de aanpak van Outlaw Motor Gangs in de stad en aan de transformatie van de Witte de Withstraat van crimineel bolwerk naar de

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

De achterkant van afpakken

Reflecties op de Rotterdamse praktijk van (bestuurlijk) afpakken

Een bijzondere vorm die de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de kaart is gezet in de criminaliteitsbestrijding, is de praktijk die is aan te merken als afpakken. Hierbij zet de overheid regelrecht in op het raken van de crimineel op een plek waar het veel pijn doet: bezittingen. Geld, auto’s, horloges, kleding, panden: alles wat kan worden afgepakt wordt afgepakt, en wel zo snel moge­lijk. De

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Leven in de Curve

Een reflectie op het handelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de eerste golf van de coronacrisis

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reconstrueren we de aanpak van de eerste fase van de coronacrisis vanuit het perspectief van VWS. We reconstrueren hierin het werken, handelen en denken van het ministerie van VWS als organisatie. We wijzen op de valkuil van wijsheid achteraf en delen vier belangrijke lessen.

Thema's
Politiek en bestuur

Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS

Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de eerste golf van de coronacrisis door VWS

Een feitenreconstructie van de aanpak van de coronacrisis door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de periode januari tot en met juli 2020. Deze feitenreconstructie is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS en vormt de basis voor het essay "Leven in de Curve".

Thema's
Politiek en bestuur

Ondermijningsbewustzijn

Aandacht voor de keerzijde van kansen bij de ontwikkeling van regionale bedrijvigheid

Wanneer er ergens in de regio investeringen worden gedaan, zijn het niet alleen goedwillende ondernemers en burgers die er baat bij hebben. Ook criminelen profiteren van de economische kansen die ontstaan. In dit essay beschrijven we hoe de provincie Flevoland in het kader van de ondermijningsparagraaf Regio Deal Noordelijk Flevoland op zoek gaat naar mogelijkheden om structureel aandacht te