dr.
J.
Jorren
Scherpenisse
co-decaan / adjunct-directeur denktank
070 3024948
Jorren Scherpenisse

Dr. Jorren Scherpenisse (1987) is organisatiepsycholoog en bestuurskundige. Als adjunct-directeur van de NSOB Denktank is Jorren verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Hij richt zich in zijn onderzoek op politiek-bestuurlijke vraagstukken, met bijzondere interesse in de thema’s: tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording. Door middel van actie- en interactie-onderzoek ontwikkelt Jorren bestuurskundige inzichten voor en mét publieke professionals. 

Als co-decaan is Jorren verantwoordelijk voor de MPA opleiding en het Promotieprogramma. Daarnaast is hij docent in verschillende opleidingen van de NSOB, zoals het Leeratelier Strategie (LAS) en het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN). Hij doceerde ook in de opleidingen Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen en workshops.

Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid”. Het proefschrift gaat over de omgang met tijd (zoals timing, vertragen, synchroniseren, het kiezen van termijnen) in het openbaar bestuur. Op 11 februari 2021 heeft een interview gegeven over zijn proefschrift en het essay over grenzeloos samenwerken tijdens het Online Festival van het Bestuur.

Publicatie portfolio

Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Eindrapport

In samenwerking met DRIFT voerden we een evaluatie uit van het 'Versnellingshuis Nederland Circulair!', die nu halverwege de vijf-jaar-periode is waaraan partijen zich initieel hebben verbonden. De evaluatie richt zich op het leren van lessen uit de eerste helft, om tot verbeteringen en reflectie op de toekomstige rol te komen voor de tweede helft van deze periode.

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld

Aanleiding voor dit boek is dat milieubeleid 50 jaar geleden voor het eerst institutioneel vorm kreeg in Nederland. In dit boek tonen we beelden van op het oog alledaagse praktijken, die veelzeggend zijn voor 50 jaar milieubeleid.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Rijker verantwoorden, met regie

Verantwoording over politiewerk in een politiek-bestuurlijke context

Hoe kunnen we de verantwoording over politiewerk aan bestuurders en politici verrijken? Dit essay gaat over de zoektocht naar rijker verantwoorden binnen de politieorganisatie. Na eerdere publicaties over de vorm en inhoud van rijker verantwoorden, gaat dit essay over de manier waarop rijkere verantwoording landt in een politiek-bestuurlijke context.

Thema's
Politiek en bestuur

Naar een nieuw fundament

Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning

Dit essay gaat over de zoektocht naar passende sturings- en verantwoordingsinformatie bij de aanpak van ondermijning. Het is tot stand gekomen op verzoek van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst