dr.
J.
Jorren
Scherpenisse
co-decaan / adjunct-directeur denktank
070 3024948
Jorren Scherpenisse

Dr. Jorren Scherpenisse (1987) is organisatiepsycholoog en bestuurskundige. Als adjunct-directeur van de NSOB Denktank is Jorren verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Hij richt zich in zijn onderzoek op politiek-bestuurlijke vraagstukken, met bijzondere interesse in de thema’s: tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording. Door middel van actie- en interactie-onderzoek ontwikkelt Jorren bestuurskundige inzichten voor en mét publieke professionals. 

Als co-decaan is Jorren verantwoordelijk voor de MPA opleiding en het Promotieprogramma. Daarnaast is hij docent in verschillende opleidingen van de NSOB, zoals het Leeratelier Strategie (LAS) en het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN). Hij doceerde ook in de opleidingen Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen en workshops.

Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid”. Het proefschrift gaat over de omgang met tijd (zoals timing, vertragen, synchroniseren, het kiezen van termijnen) in het openbaar bestuur. Op 11 februari 2021 heeft een interview gegeven over zijn proefschrift en het essay over grenzeloos samenwerken tijdens het Online Festival van het Bestuur.

Publicatie portfolio

Rijker verantwoorden, met regie

Verantwoording over politiewerk in een politiek-bestuurlijke context

Hoe kunnen we de verantwoording over politiewerk aan bestuurders en politici verrijken? Dit essay gaat over de zoektocht naar rijker verantwoorden binnen de politieorganisatie. Na eerdere publicaties over de vorm en inhoud van rijker verantwoorden, gaat dit essay over de manier waarop rijkere verantwoording landt in een politiek-bestuurlijke context.

Thema's
Politiek en bestuur

Naar een nieuw fundament

Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning

Dit essay gaat over de zoektocht naar passende sturings- en verantwoordingsinformatie bij de aanpak van ondermijning. Het is tot stand gekomen op verzoek van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst

Grenzeloos samenwerken

Van A naar B, via B.

Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan departementale grenzen. Daarom proberen overheden steeds meer over organisatiegrenzen heen samen te werken aan gedeelde opgaven. Dat gaat echter niet vanzelf. Bestaande grenzen zijn diep ingesleten en zijn zó normaal, dat opgavegericht samenwerken – als het gebeurt – vaak te maken krijgt met de pilotparadox: de uitzondering verandert niet de regel

Thema's
Strategie en toekomst

Draagvlak in transities

In het kader van het onderzoek naar sturing in transities van DRIFT en de NSOB, is een viertal essays verschenen over sociale dimensies van transities; draagvlak, gedrag, in- en uitsluiting en sociale innovatie. 

Het essay ‘Draagvlak in transities’ is geschreven door Derk Loorbach (DRIFT) en Jorren Scherpenisse (NSOB). Draagvlak, zo stellen we, zit niet zo zeer in het zoeken naar draagvlak voor

Thema's
Strategie en toekomst