dr.
J.M.
Martin
Schulz
co-decaan/adjunct-directeur denktank
070 3024910
Martin Schulz

Martin Schulz (1980) is als co-decaan van de NSOB verantwoordelijk voor het Promotieprogramma. Daarnaast is hij als adjunct-directeur van de NSOB Denktank verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Schulz promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘De commissie: over de politiek-bestuurlijke logica van een publiek geheim’. Zijn onderzoeken richten zich op vraagstukken die zich afspelen in de gevoeligheid van het snijvlak van politiek en bestuur. Schulz is regelmatig secretaris van onderzoeks- en adviescommissies.

Eerder was hij onder andere Academic Director van de Master of Public and Non-profit Management van Tias, Opleidingsdirecteur van de Wethoudersopleiding van de Universiteit van Tilburg en senior-consultant bij Berenschot. Hij doceerde vakken in de Bestuurskunde opleidingen van de Universiteit van Nijmegen en de Universiteit van Tilburg en de Sociologie opleiding van de Universiteit van Utrecht.

Publicatie portfolio

Wethouder in en tussen politiek en netwerk

Omgaan met het politieke

In de verhouding tussen politiek en netwerken nemen wethouders een bijzondere positie in. Wethouders maken deel uit van de politiek (niet alleen in het college, maar ook in debat met de raad), maar wethouders participeren ook in netwerken. De positionering in politiek en in netwerken is bijzonder: de wethouder is een actor die in zowel de politiek als het netwerk tegelijkertijd actief is en daarin

Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst

Jubileumboek NSOB - De politiek, netwerken en het politieke

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur bestond in 2019 dertig jaar. Reden voor een feest. Ter gelegenheid daarvan werd besloten een boek te maken. Het zou moeten gaan over een thema waaraan in alle onderzoek van onze denktank aandacht wordt geschonken, soms zijdelings, soms als belangrijke deelvraag, en vaak als hoofdonderwerp. Dat onderwerp was snel gevonden: politiek en netwerken. Aan alle

Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

Leren Institutionaliseren

Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak

Opgavegericht werken vraagt samenwerking van actoren die met elkaar in staat zijn de problemen aan te pakken. Dit werken in netwerken is inmiddels een geaccepteerde, hele normale, manier van werken geworden, al ligt hier voor de overheid nog steeds een flinke leeropgave.

Thema's
Sturen in netwerken

Verhoudingen Verhelderen

Onderzoek naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag

Op verzoek van de gemeente Den Haag en de Raad van Bestuur van Xtra heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een onderzoek verricht naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag.