drs.
N.M.H.
Nancy
Chin-A-Fat
manager onderzoek en onderwijs
070 3024935
Nancy Chin-A-Fat

Nancy Chin-A-Fat heeft een achtergrond in sociologie en bestuurskunde en is manager onderzoek en onderwijs. Zij coördineert de verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten en is zelf als senior onderzoeker betrokken bij voornamelijk politiek-bestuurlijke, complexe vraagstukken. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972) in opdracht van de minister-president, de aansturing en besluitvorming omtrent de operatie Basisregistratie Personen (BRP) in opdracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen in opdracht van de minister voor Medische Zorg. 

 

Publicatie portfolio

Omgaan met signalen

Naar een handelingsperspectief voor overheden

Een kade die plotseling instort, een bank die onverwacht failliet gaat, een virus dat uitgroeit tot een pandemie of juist momentum voor een gedragen klimaatconvenant of mooie kans op een internationale samenwerking... Het openbaar bestuur wordt continu verrast, in positieve en negatieve zin. Tegelijkertijd gaan aan verrassingen vaak signalen vooraf, want kritische incidenten doen zich maar zelden

Thema's
Strategie en toekomst

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzochten we de manier waarop het ministerie van VWS de aanpak van de tweede fase van de coronacrisis (augustus 2020 – juli 2021) organiseerde. We beschrijven hoe het ministerie te werk ging tijdens deze intense en op allerlei manieren uitzonderlijke periode.

Thema's
Politiek en bestuur

Leven in de Curve

Een reflectie op het handelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de eerste golf van de coronacrisis

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reconstrueren we de aanpak van de eerste fase van de coronacrisis vanuit het perspectief van VWS. We reconstrueren hierin het werken, handelen en denken van het ministerie van VWS als organisatie. We wijzen op de valkuil van wijsheid achteraf en delen vier belangrijke lessen.

Thema's
Politiek en bestuur

Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS

Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de eerste golf van de coronacrisis door VWS

Een feitenreconstructie van de aanpak van de coronacrisis door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de periode januari tot en met juli 2020. Deze feitenreconstructie is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS en vormt de basis voor het essay "Leven in de Curve".

Thema's
Politiek en bestuur