G.M.
Georgina
Kuipers
onderzoeker / opleidingsmanager
070 - 302 4915
NSOB | Jeanette Kuipers

Georgina Kuipers is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Eerder was zij als promovenda verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij interdisciplinair promotieonderzoek verrichte met als titel ‘Beschadigd vertrouwen. Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade’. In haar onderzoek beantwoordt zij de vraag: Hoe komt de overheid tot vertrouwenwekkend schadebeleid als zij bij een grootschalig infrastructureel project schade voor een groep burgers heeft gefaciliteerd, omwille van het algemeen belang? Zij geeft een interdisciplinair theoretisch kader van vertrouwenwekkend schadebeleid vorm op basis van inzichten uit juridische, bestuurskundige en politicologische hoek. Vervolgens analyseert zij aan de hand van drie omvangrijke casestudies – de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de uitbreiding van luchthaven Schiphol, en de gevolgen van de gaswinning in Groningen – in hoeverre deze theoretische inzichten effect sorteren in de praktijk. Doel van het onderzoek is om praktische en concrete handvatten te bieden aan juristen en beleidsmakers die zich bezighouden met schadebeleid, zodat zij in de toekomst het vertrouwen in de overheid niet (onbedoeld) onnodig schaden.

Haar promotie vindt plaats in december 2021 en dan verschijnt tevens het boek, uitgegeven door Wolters Kluwer.

Eerder behaalde Georgina haar bachelor aan het Leiden University College The Hague (major World Politics) en haar research master in Political Science and Public Administration aan de Universiteit Leiden. Naast haar studie heeft zij bestuurswerk verricht; na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als Coördinator Strategie en Beleid en Onderwijscoördinator Honours Classes & Beleidsmedewerker bij de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Van september 2016 tot augustus 2021 was zij werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij naast haar onderzoekswerk ook onderwijs verzorgde.

Publicaties

  • Kuipers, G.M. (2021, nog te verschijnen), Beschadigd vertrouwen. Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade, Deventer: Wolters Kluwer.
  • Kuipers G.M. & Timmermans A. (2021), From Wife to Presidential Partner: The Policy Agenda of the First Lady of the United States, White House Studies 14(4): 357-381.
  • Kuipers G.M. (2021), Van tunnelvisie naar open blik, De schadevergoedingslessen van de Noord/Zuidlijn, Overheid & Aansprakelijkheid 2021(1): 2-13.
  • Kuipers G.M. & Tjepkema M.K.G. (2017), ‘Publieke regie’ in Groningen. Publiekrechtelijke schadeafhandeling en het vertrouwen in de overheid, Nederlands Juristenblad 92(29): 2058-2067.