I.
Ilsa
de
Jong
MSc
onderzoeker/opleidingsmanager
070-3024915
Ilsa de Jong

Ilsa de Jong is sinds september 2014 werkzaam bij de NSOB als onderzoeker en leermanager. Vanuit deze rol is zij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten in de denktank en enkele opleidingstrajecten, zoals het Leeratelier Strategie en verschillend in company opleidingen. Eerder studeerde zij Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (BSc) en Bestuurskunde (MSc) aan de Universiteit Utrecht.

Publicatie portfolio

Naar een nieuw fundament

Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning

Dit essay gaat over de zoektocht naar passende sturings- en verantwoordingsinformatie bij de aanpak van ondermijning. Het is tot stand gekomen op verzoek van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Oog voor het overige

Evaluatie van de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de NSOB onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 en de wijze waarop de toenmalig staatssecretaris en Tweede Kamer hierover zijn geïnformeerd.

Thema's
Politiek en bestuur

Verhoudingen Verhelderen

Onderzoek naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag

Op verzoek van de gemeente Den Haag en de Raad van Bestuur van Xtra heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een onderzoek verricht naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag.

Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?

Sinds 1993 kent Nederland een asbestverbod. Gezien de ernstige gezondheidsrisico’s die inademing van asbestvezels met zich brengt, is vanaf dat moment het verwerken, bewerken en vervoeren van asbest verboden. In de gebouwde omgeving is nog wel veel asbest aanwezig. Daarom is er een stelsel ontwikkeld om de inschatting van risico’s van asbesttoepassingen en de verwijdering ervan effectief en veilig

Thema's
Toezicht en naleving

Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt

In dit essay verkennen de auteurs het samenwerkingsproces rondom de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. Pogingen van partners om tot elkaar te komen en er samen uit te komen, blijken – achteraf gezien – onvoldoende krachtig te zijn geweest om de neerwaartse tendens te keren. De auteurs schetsen in dit essay handelingsopties voor samenwerkingspartners die helpen om dit soort neerwaartse dynamieken af

Thema's
Sturen in netwerken