I.
Ilsa
de
Jong
MSc
onderzoeker/opleidingsmanager
070-3024915
Ilsa de Jong

Ilsa de Jong is sinds september 2014 werkzaam bij de NSOB als onderzoeker en leermanager. Vanuit deze rol is zij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten in de denktank en enkele opleidingstrajecten, zoals het Leeratelier Strategie en verschillend in company opleidingen. Eerder studeerde zij Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (BSc) en Bestuurskunde (MSc) aan de Universiteit Utrecht.

Publicatie portfolio

Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?

Sinds 1993 kent Nederland een asbestverbod. Gezien de ernstige gezondheidsrisico’s die inademing van asbestvezels met zich brengt, is vanaf dat moment het verwerken, bewerken en vervoeren van asbest verboden. In de gebouwde omgeving is nog wel veel asbest aanwezig. Daarom is er een stelsel ontwikkeld om de inschatting van risico’s van asbesttoepassingen en de verwijdering ervan effectief en veilig

Thema's
Toezicht en naleving

Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt

In dit essay verkennen de auteurs het samenwerkingsproces rondom de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. Pogingen van partners om tot elkaar te komen en er samen uit te komen, blijken – achteraf gezien – onvoldoende krachtig te zijn geweest om de neerwaartse tendens te keren. De auteurs schetsen in dit essay handelingsopties voor samenwerkingspartners die helpen om dit soort neerwaartse dynamieken af

Thema's
Sturen in netwerken

De uitdaging van uitkeren

Verstandig verantwoorden in het licht van veranderende financiële verhoudingen

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen.

Thema's
Toezicht en naleving

Een pact voor de kust

Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact

Het kustbeleid is in Nederland al sinds jaar en dag onderwerp van discussie. Steeds is daarbij het uitgangspunt om een goede balans te bewaken tussen die verschillende waarden van de kust. Over de poging om die balans te vinden en te bewaken gaat dit essay.

Thema's
Sturen in netwerken

Gevoel voor getallen

Een zoektocht naar politieke en psycholigische dimensies van tellen in beleid

Een verkennend essay over de rol van cijfers in beleid- en besluitvorming, over tellen en vertellen als onderdeel van professionele praktijken in en rond het openbaar bestuur.

Thema's
Politiek en bestuur