L.
Laura
Schröer
MSc
junior onderzoeker en opleidingsmanager
070 3024910
NSOB | L. (Laura) Schröer MSc

Laura Schröer is als junior onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en rondde aan de Radboud Universiteit een Master Bestuurskunde met de specialisatie Beleidsadvisering af. Dat deed ze met een onderzoek naar de manier waarop netwerksturing plaatsvindt in het transitievraagstuk kringlooplandbouw.