L.
Laura
Schröer
MSc
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024910
NSOB | L. (Laura) Schröer MSc

Laura Schröer is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en rondde aan de Radboud Universiteit een Master Bestuurskunde met de specialisatie Beleidsadvisering af. Dat deed ze met een onderzoek naar de manier waarop netwerksturing plaatsvindt in het transitievraagstuk kringlooplandbouw.

Publicatie portfolio

Omgaan met signalen

Naar een handelingsperspectief voor overheden

Een kade die plotseling instort, een bank die onverwacht failliet gaat, een virus dat uitgroeit tot een pandemie of juist momentum voor een gedragen klimaatconvenant of mooie kans op een internationale samenwerking... Het openbaar bestuur wordt continu verrast, in positieve en negatieve zin. Tegelijkertijd gaan aan verrassingen vaak signalen vooraf, want kritische incidenten doen zich maar zelden

Thema's
Strategie en toekomst

De Chief Legal Officer

Over het borgen van de juridische kwaliteit binnen het Rijk

Het is alweer tien jaar geleden dat de figuur Chief Legal Officer (CLO) binnen de Rijksdienst is geïntroduceerd. En het is zeker niet bij deze ene ‘Chief’ gebleven. Inmiddels bestaat er ook binnen de overheid een heuse "C-suite", met onder andere Chief Scientific Officers, Chief Information Officers, Chief Data Officers en zelfs een Chief Nursing Officer. Deze uit het bedrijfsleven overgenomen

Thema's
Politiek en bestuur

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzochten we de manier waarop het ministerie van VWS de aanpak van de tweede fase van de coronacrisis (augustus 2020 – juli 2021) organiseerde. We beschrijven hoe het ministerie te werk ging tijdens deze intense en op allerlei manieren uitzonderlijke periode.

Thema's
Politiek en bestuur

Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Eindrapport

In samenwerking met DRIFT voerden we een evaluatie uit van het 'Versnellingshuis Nederland Circulair!', die nu halverwege de vijf-jaar-periode is waaraan partijen zich initieel hebben verbonden. De evaluatie richt zich op het leren van lessen uit de eerste helft, om tot verbeteringen en reflectie op de toekomstige rol te komen voor de tweede helft van deze periode.

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken