prof.dr.
M.A.
Martijn
van der
Steen
adjunct-directeur / directeur denktank
070 3024933
Martijn van der Steen

Martijn van der Steen (1977) is sinds 2002 in verschillende functies werkzaam bij de NSOB. Hij is co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Naast verschillende opleidingen is hij bij de NSOB Denktank verantwoordelijk voor onderzoekstrajecten en onderzoeksprogramma’s. Naast zijn functie bij de NSOB is Martijn van der Steen bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van der Steen’s onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. Hij promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Een sterk verhaal: een analyse van het discours over vergrijzing’. Hij publiceerde Nederlandse en internationale artikelen in uiteenlopende tijdschriften en is (co-)auteur van verschillende boeken. In 2000 ontving hij de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn scriptie ‘The problem is, what is the problem; over organisatieverandering en ambiguïteit’. Hij is Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde en verzorgt regelmatig lezingen op bijeenkomsten en congressen.

Publicatie portfolio

Het verbinden van botsende institutionele logica's

een typologie van strategieën

De netwerkende, responsieve en coproducerende overheid zijn belangrijke en veelgebruikte buzz words in zowel de wetenschap als de beleidspraktijk. Blijft dit enkel een papieren werkelijkheid of is er ook ruimte voor het daadwerkelijke walk the talk? Met andere woorden, zien we de handelingslogica van netwerkend werken in de praktijk ook terug, en hoe verhoudt deze zich tot de andere bestaande en

Thema's
Strategie en toekomst

Omgaan met signalen

Naar een handelingsperspectief voor overheden

Een kade die plotseling instort, een bank die onverwacht failliet gaat, een virus dat uitgroeit tot een pandemie of juist momentum voor een gedragen klimaatconvenant of mooie kans op een internationale samenwerking... Het openbaar bestuur wordt continu verrast, in positieve en negatieve zin. Tegelijkertijd gaan aan verrassingen vaak signalen vooraf, want kritische incidenten doen zich maar zelden

Thema's
Strategie en toekomst

Overleg in Beweging

30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in de fysieke leefomgeving

Hoewel pas sinds 2018 wordt gesproken over het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), moeten we voor de oprichting van wettelijk vastgesteld overleg tussen overheid en samenleving terug naar 1992. Binnen het OFL komen de verschillende perspectieven op wat ‘goed’ overleg is samen, inclusief mogelijke spanningen die bestaan tussen de verschillende perspectieven. Het zijn spanningen die in de

De stroom zoeken

De energietransitie bezien vanuit ecosysteemperspectief

Nederland staat voor meerdere, grote en nauw verweven transities, waaronder de energietransitie. Om deze transitie te doen slagen, moet een groot aantal partijen in beweging komen en in eenzelfde richting bewegen. In dit essay hanteren we het perspectief van het ecosysteem om te analyseren hoe het energielandschap in elkaar zit, welke bewegingen nodig zijn, welke sturing daarbij past, en door wie.

Thema's
Sturen in netwerken

Signalen schatten

Een lerend belevingsonderzoek naar de omgang met signalen door het ministerie van SZW in de Kinderopvangtoeslagaffaire

Thema's
Strategie en toekomst