prof.dr.
M.J.W.
Mark
van
Twist
decaan/bestuurder
Mark van Twist

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory (IAA) aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Nevenfuncties op dit moment zijn onder meer voorzitter van de Orde voor organisatieadviseurs (Ooa), lid van de adviesraad van de Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en voorzitter van de raad van advies van eBridges, een universitair onderzoeksinstituut op het gebied van gedrag en risico’s bij complexe ICT-projecten.

Voorheen was hij als kerndocent strategic management verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn en als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Hij werkte verder onder meer bij Berenschot als directeur business development en aan de Technische Universiteit Delft als zakelijk directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de infrastructuurgebonden sectoren.

Ook was hij in het verleden lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer (AR), voorzitter van de Vereniging voor bestuurskunde (VB), voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in Arnhem en voorzitter van de raad van commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Meer informatie over Mark van Twist is te vinden via zijn pagina op LinkedIn

Publicatie portfolio

In gesprek over strategie

Hoe het strategiseren in de praktijk van Justitie en Veiligheid vorm krijgt

Wat als strategie of strategisch is aan te merken, is voor discussie vatbaar. De beelden over strategie binnen het openbaar bestuur zijn divers en variëren van heel positief tot heel negatief. Een goed gesprek voeren over strategie valt dan ook niet mee. In dit essay gaan we op zoek naar hoe strategie binnen de context van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorm krijgt, en iets specifieker

Thema's
Strategie en toekomst

Strategisch vermogen (h)erkennen

Over het productief maken van strategische spanningen bij de provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil de komende jaren het strategisch vermogen versterken. Maar wat is dat eigenlijk strategisch vermogen? In dit essay gaan we op zoek naar wat strategie is, wat strategen doen, hoe strategisch vermogen eruit ziet en wat daarvoor nodig is om dit in praktijk vorm te geven.

Thema's
Strategie en toekomst

Leven in de Curve

Een reflectie op het handelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de eerste golf van de coronacrisis

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reconstrueren we de aanpak van de eerste fase van de coronacrisis vanuit het perspectief van VWS. We reconstrueren hierin het werken, handelen en denken van het ministerie van VWS als organisatie. We wijzen op de valkuil van wijsheid achteraf en delen vier belangrijke lessen.

Thema's
Politiek en bestuur

Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS

Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de eerste golf van de coronacrisis door VWS

Een feitenreconstructie van de aanpak van de coronacrisis door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de periode januari tot en met juli 2020. Deze feitenreconstructie is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS en vormt de basis voor het essay "Leven in de Curve".

Thema's
Politiek en bestuur

Leren van of door rapporten?

Hoe de gemeente Rotterdam leert van raadsenquêtes en rekenkamerrapporten

Dit essay doet verslag van een onderzoek in de gemeente Rotterdam over hoeveel de gemeente nou eigenlijk leert van raadsenquêtes en rekenkamerrapporten. We lopen de tijdslijn af van aanleiding tot opvolging van onderzoek en reflecteren wat daarin leren helpt en remt.