prof.dr.
M.J.W.
Mark
van
Twist
decaan / bestuurder
prof.dr. M.J.W. (Mark) van Twist

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory (IAA) aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Nevenfuncties op dit moment zijn onder meer voorzitter van de Orde voor organisatieadviseurs (Ooa), lid van de adviesraad van de Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en voorzitter van de raad van advies van eBridges, een universitair onderzoeksinstituut op het gebied van gedrag en risico’s bij complexe ICT-projecten.

Voorheen was hij als kerndocent strategic management verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn en als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Hij werkte verder onder meer bij Berenschot als directeur business development en aan de Technische Universiteit Delft als zakelijk directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de infrastructuurgebonden sectoren.

Ook was hij in het verleden lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer (AR), voorzitter van de Vereniging voor bestuurskunde (VB), voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in Arnhem en voorzitter van de raad van commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Meer informatie over Mark van Twist is te vinden via zijn pagina op LinkedIn

Publicatie portfolio

De gemeentesecretaris buiten de deur

Vragen bij een antwoord

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Mark van Twist, Marije Huiting, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Toekomst geven aan tussenland

Samenwerking bij het (verder) vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Laura Schröer, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Intelligent bestuur verbeeld(t)

Modell(er)en van openbaar bestuur

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Christiaan van der Kaaij
Inclusief podcast
Inclusief podcast

Het verbinden van botsende institutionele logica's

een typologie van strategieën

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
José Nederhand, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Omgaan met onbegrepen gedrag

Dilemma's in de samenwerking en informatie-uitwisseling rondom personen met verward gedrag

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Christiaan van der Kaaij, Ninske Repko, Jorren Scherpenisse, Laura Schröer, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken