prof.dr.
M.J.W.
Mark
van
Twist
decaan / bestuursvoorzitter
prof.dr. M.J.W. (Mark) van Twist

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

Nevenfuncties op dit moment zijn onder meer voorzitter van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en voorzitter van de raad van advies van eBridges, een universitair onderzoeksinstituut op het gebied van gedrag en risico’s bij complexe ICT-projecten.

Tot 1 februari 2024 was hij wetenschappelijk directeur van de post master opleiding Internal Auditing & Advisory aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. Verder was hij als kerndocent strategic management verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn en als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Hij werkte onder meer bij Berenschot als directeur business development en aan de Technische Universiteit Delft als zakelijk directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de infrastructuurgebonden sectoren.

Ook was hij in het verleden lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer (AR), voorzitter van de Vereniging voor bestuurskunde (VB), voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in Arnhem en voorzitter van de raad van commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Meer informatie over Mark van Twist is te vinden via zijn pagina op LinkedIn

Publicatie portfolio

Kwesties op de kaart

Strategische ontwikkelrichtingen voor de netwerkaanpak van droogte in de Achterhoek en de Liemers

Publicatiejaar
2024
Auteur(s)
Myrthe van Delden, Christiaan van der Kaaij, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Sturen in netwerken

Vormgeven aan interactie

Hoe overheid en maatschappelijke initiatiefnemers in de praktijk tot samenwerking komen bij leefomgevingsvraagstukken

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Jorgen Schram, Eva Kunseler, Pia Nabielek, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De gemeentesecretaris buiten de deur

Vragen bij een antwoord

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Mark van Twist, Marije Huiting, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Toekomst geven aan tussenland

Samenwerking bij het (verder) vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Laura Schröer, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Intelligent bestuur verbeeld(t)

Modell(er)en van openbaar bestuur

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Christiaan van der Kaaij
Inclusief podcast
Inclusief podcast