prof.dr.
P.
Paul
't
Hart
co-decaan
070 3024910
Paul 't Hart

Paul ‘t Hart is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, co-decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag en kerndocent aan de Australia New Zealand School of Government in Melbourne. Hij hervatte zijn Nederlandse posities in 2011, na vijf jaar hoogleraar politicologie aan de Australian National University te zijn geweest. Recente publicaties: The Oxford Handbook of Political Leadership (Oxford University Press 2014), Understanding Public Leadership (Palgrave 2014), Ambtelijk Vakmanschap 3.0 (NSOB 2014), The Leadership Capital Index: A New Perspective on Political Leadership (Oxford University Press 2017) en Dienen en Beïnvloeden: Verhalen over Ambtelijk Vakmanschap (NSOB 2018). Paul ‘t Hart heeft ruime ervaring met het opleiden van publieke professionals en topambtenaren, met name in Nederland, Zweden en Australië. Hij was daarnaast onder meer voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (2012 tot 2017) en lid van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. Hij verzorgt regelmatig lezingen, adviseert en faciliteert reflectiebijeenkomsten in de Nederlandse en Australische publieke sector. In 2016 ontving hij een Advanced Grant (2,5M Euro) van de European Research Council voor een vijfjarig onderzoeksprogramma naar succesvolle bestuurspraktijken.

Publicatie portfolio

Signalen schatten

Een lerend belevingsonderzoek naar de omgang met signalen door het ministerie van SZW in de Kinderopvangtoeslagaffaire

Thema's
Strategie en toekomst

Dienen en beïnvloeden

Verhalen over ambtelijk vakmanschap

Dit boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap, een van de belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de NSOB.

Thema's
Politiek en bestuur

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Bestuurskundige reflecties

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies georganiseerd, waarin wetenschappers en bestuurders, managers, praktijkmensen en andere geïnteresseerden met elkaar het gesprek aangingen over de opgaven, waarden, kansen en bedreigingen van vandaag en morgen.

Thema's
Politiek en bestuur

Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen

Dit essay verkent het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen. Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als ze aan het werk zijn.

Thema's
Politiek en bestuur

Ambtelijk vakmanschap 3.0

Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager

In dit essay gaat Paul ‘t Hart op een zoektocht naar de vraag wat de kwaliteiten zijn die overheidsmanagers nu nodig hebben. Zijn het oude bekende kwaliteiten? Of gaat het om nieuwe? Of om beide? 

Thema's
Politiek en bestuur