prof.dr.
P.H.A.
Paul
Frissen
decaan / bestuursvoorzitter
Paul Frissen

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij doceert, verricht onderzoek en adviseert op het terrein van de bestuurskunde en de politieke filosofie. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Dichterbij, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Enkele publicaties zijn:

  • De Staat van Verschil. Een Kritiek van de Gelijkheid (Van Gennep, Amsterdam 2007, vierde druk 2010)
  • Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (Van Gennep, Amsterdam 2009, tweede druk 2012)
  • De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Van Gennep, Amsterdam 2013, vierde druk 2017)
  • Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie (Boom, Amsterdam 2016, derde druk 2013)
  • Staat en taboe. Politiek van de goede dood (Boom, Amsterdam, 2018)

 

 

Publicatie portfolio

Vorm geven aan verschil

In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Thema's
Politiek en bestuur

Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?

Sinds 1993 kent Nederland een asbestverbod. Gezien de ernstige gezondheidsrisico’s die inademing van asbestvezels met zich brengt, is vanaf dat moment het verwerken, bewerken en vervoeren van asbest verboden. In de gebouwde omgeving is nog wel veel asbest aanwezig. Daarom is er een stelsel ontwikkeld om de inschatting van risico’s van asbesttoepassingen en de verwijdering ervan effectief en veilig

Thema's
Toezicht en naleving

Het vieren van vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst

Expliciete politiek

Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland

In dit essay betogen de auteurs dat de volgende stap in het werken met netwerksturing de normalisering is van de politiek in netwerksturing. Dat betekent het zo inrichten van werkprocessen, procedures en afspraken dat het primaat van de politiek ook bij netwerksturing geborgd is. Dat vereist inzet op drie samenhangende elementen: explicitering, institutionalisering en reflectie.

Thema's
Politiek en bestuur

Gemeenteraden Positioneren

Van professionaliseren naar politiseren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren een kwestie is van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van gezamenlijkheid als hoogste bestuursorgaan door zelfbegrenzing (convergentie). Over en hoe een gemeenteraad dit balanceren vormgeeft en hoe de

Thema's
Politiek en bestuur