prof.dr.
P.H.A.
Paul
Frissen
decaan / bestuursvoorzitter
Paul Frissen

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij doceert, verricht onderzoek en adviseert op het terrein van de bestuurskunde en de politieke filosofie. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Dichterbij, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft hij een adviespraktijk.

Enkele publicaties zijn:

  • De Staat van Verschil. Een Kritiek van de Gelijkheid (Van Gennep, Amsterdam 2007, vierde druk 2010)
  • Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (Van Gennep, Amsterdam 2009, tweede druk 2012)
  • De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Van Gennep, Amsterdam 2013, vierde druk 2017)
  • Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie (Boom, Amsterdam 2016, derde druk 2013)
  • Staat en taboe. Politiek van de goede dood (Boom, Amsterdam, 2018)

 

 

Publicatie portfolio

Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie.

Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

We onderzochten op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat voor burgers, handhavers en andere betrokkenen (bij het UWV, de SVB en bij gemeenten) dilemma’s zijn bij handhaving in de sociale zekerheid. We constateren dat er diverse kwesties spelen, zowel op beleidsniveau als in de uitvoeringspraktijk.

Aftreden of optreden

Over schuld en symboliek bij wethouders in problemen

Welke rol en betekenis is voor aftreden weggelegd als de verantwoordelijkheid van de wethouder niet in termen van persoonlijke schuld wordt gezien? Dat is de centrale vraag in het essay ‘Aftreden of optreden’, dat tot stand is gekomen in opdracht van de Wethoudersvereniging.

Thema's
Politiek en bestuur

De wijsheid van traag bestuur

Provincie en ondermijning

In dit essay reflecteren de auteurs op het fenomeen ondermijning, de rol van de provincie bij de aanpak ervan en de kwesties die daaruit voortkomen.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Meer waarde(n) van screenen

Beoordelen van betrouwbaarheid als vak

In dit essay verkennen we of screenen als vak is aan te merken. Want wat is dat nu eigenlijk, een vak, welke aspecten spelen een rol en wat maakt screenen al dan niet tot een vak? Aan de hand van literatuur uit de beroepensociologie, de praktijk van Justis en een aantal aanverwante organisaties die zich ook bezighouden met ‘screenen’, waaronder de AIVD, KMar, politie, Inspectie SZW, Hoffmann

Thema's
Politiek en bestuur
Toezicht en naleving