prof.dr.
P.H.A.
Paul
Frissen
decaan / bestuursvoorzitter
Paul Frissen

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij doceert, verricht onderzoek en adviseert op het terrein van de bestuurskunde en de politieke filosofie. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Dichterbij, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Enkele publicaties zijn:

  • De Staat van Verschil. Een Kritiek van de Gelijkheid (Van Gennep, Amsterdam 2007, vierde druk 2010)
  • Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (Van Gennep, Amsterdam 2009, tweede druk 2012)
  • De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Van Gennep, Amsterdam 2013, vierde druk 2017)
  • Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie (Boom, Amsterdam 2016, derde druk 2013)
  • Staat en taboe. Politiek van de goede dood (Boom, Amsterdam, 2018)

 

 

Publicatie portfolio

De wijsheid van traag bestuur

Provincie en ondermijning

In dit essay reflecteren de auteurs op het fenomeen ondermijning, de rol van de provincie bij de aanpak ervan en de kwesties die daaruit voortkomen.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Meer waarde(n) van screenen

Beoordelen van betrouwbaarheid als vak

In dit essay verkennen we of screenen als vak is aan te merken. Want wat is dat nu eigenlijk, een vak, welke aspecten spelen een rol en wat maakt screenen al dan niet tot een vak? Aan de hand van literatuur uit de beroepensociologie, de praktijk van Justis en een aantal aanverwante organisaties die zich ook bezighouden met ‘screenen’, waaronder de AIVD, KMar, politie, Inspectie SZW, Hoffmann

Thema's
Politiek en bestuur
Toezicht en naleving

Wethouder in en tussen politiek en netwerk

Omgaan met het politieke

In de verhouding tussen politiek en netwerken nemen wethouders een bijzondere positie in. Wethouders maken deel uit van de politiek (niet alleen in het college, maar ook in debat met de raad), maar wethouders participeren ook in netwerken. De positionering in politiek en in netwerken is bijzonder: de wethouder is een actor die in zowel de politiek als het netwerk tegelijkertijd actief is en daarin

Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

Jubileumboek NSOB - De politiek, netwerken en het politieke

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur bestond in 2019 dertig jaar. Reden voor een feest. Ter gelegenheid daarvan werd besloten een boek te maken. Het zou moeten gaan over een thema waaraan in alle onderzoek van onze denktank aandacht wordt geschonken, soms zijdelings, soms als belangrijke deelvraag, en vaak als hoofdonderwerp. Dat onderwerp was snel gevonden: politiek en netwerken. Aan alle

Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

Vorm geven aan verschil

In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Thema's
Politiek en bestuur