prof.dr.
Y.D.
Yvonne
Burger
co-decaan
NSOB | Prof. Dr. Y.D. (Yvonne) Burger CMC

Yvonne Burger is decaan bij het leernetwerk van de NSOB. Ze is hoogleraar bij de Vrije Universiteit en oprichter van het Center for Executive Coaching. Als politicoloog/bestuurskundige voelt ze zich thuis in de top van de organisaties waar ze zowel werkt aan individuele ontwikkeling als aan team- en organisatieontwikkeling. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van directieteams, raden van bestuur en raden van toezicht in samenwerkingsvraagstukken en ze begeleidt individuele directieleden in de top van de publieke en private sector bij ontwikkelvraagstukken.  

Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim. Ze is bestuurslid van het Nationaal Comité 4/5 mei, lid van de wetenschappelijk raad van de OOA, bestuurslid van de Vereniging van Toezichthouders Hogescholen en lid van een aantal adviesraden. Yvonne geeft regelmatig voordrachten, publiceert in boeken, vaktijdschriften en schrijft columns (zie voor recente publicaties www.yvonneburger.nl)