nlen

Organisatie

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die domeinen. De NSOB werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

De kwaliteit van de organisatie wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. De kwaliteit van de opleidingen en de denktank wordt bewaakt door het Bestuur. Daarnaast zijn er vele medewerkers, decanen, docenten, (gast)onderzoekers betrokken bij de NSOB. Zie de andere pagina’s voor uitgebreide profielen.

deel

Nieuws

Nieuw rapport: Participeren in partnerships

In het rapport analyseren we partnerships tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorginstellingen... lees meer

Nieuw essay: Regie voeren?

In dit nieuwe essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn... lees meer

Leeratelier Strategie afgerond

Met de slotbijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 is de dertiende uitvoering van het Leeratelier... lees meer

In 1989 werd besloten tot de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur opgericht door Prof. dr. R.J. (Roel) in ’t Veld en Prof. dr. U. (Uri) Rosenthal, onder auspiciën van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanleiding voor de oprichting was de constatering dat er geen postdoctorale opleidingen bestonden die recht deden aan de specifieke doelstellingen en de eigen cultuur van de overheid.

prof. dr. M.A. (Martijn) van der Steen

Adjunct-directeur / Directeur Denktank070 3024933steen(at)nsob.nl

E. (Esmé) Cartens MA

Manager Onderwijs070 3024941cartens(at)nsob.nl

drs. J.M. (Jorgen) Schram

Onderzoeker / Opleidingsmanager070 3024922schram(at)nsob.nl

Juist de alledaagse situaties vragen om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, omdat grote kwesties steeds voortkomen uit alledaagse handelingen of de afwezigheid ervan.

Dr. Martin Schulz | Decaan Leeratelier PBS