nlen

Organisatie

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur draagt met hoogwaardig onderwijs en onderzoek bij aan professionele en inhoudelijke ontwikkeling van het openbaar bestuur en de publieke sector. Het gaat daarbij steeds om strategische vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving van veranderingen in die domeinen. De NSOB verzorgt opleidingen en leerateliers voor professionals en leidinggevenden van het middenniveau tot de eindverantwoordelijke top. De NSOB werkt aan onderzoeksvragen die worden aangereikt door opdrachtgevers, maar ook aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. Ook is er een promotieprogramma waarin onder intensieve begeleiding en met inhoudelijk en methodologisch onderwijs professionals uit de praktijk een proefschrift schrijven. De NSOB organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. De kwaliteit van de organisatie wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. De kwaliteit van de opleidingen en de denktank wordt bewaakt door het Bestuur en de verschillende curatoria.

 

De kwaliteit van de organisatie wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. De kwaliteit van de opleidingen en de denktank wordt bewaakt door het Bestuur. Daarnaast zijn er vele medewerkers, decanen, docenten, (gast)onderzoekers betrokken bij de NSOB. Zie de andere pagina’s voor uitgebreide profielen.

deel

In 1989 werd besloten tot de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur opgericht door Prof. dr. R.J. (Roel) in ’t Veld en Prof. dr. U. (Uri) Rosenthal, onder auspiciën van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanleiding voor de oprichting was de constatering dat er geen postdoctorale opleidingen bestonden die recht deden aan de specifieke doelstellingen en de eigen cultuur van de overheid.

prof.dr. M.A. (Martijn) van der Steen

adjunct-directeur & directeur denktank070 3024933steen(at)nsob.nl

E. (Esmé) Cartens MA

manager onderwijs070 3024941cartens(at)nsob.nl

drs. J.M. (Jorgen) Schram

onderzoeker / opleidingsmanager070 3024922schram(at)nsob.nl