nlen

Privacy statement

De NSOB hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot de privacy van bezoekers van haar website, deelnemers van haar opleidingen en overige relaties:

 

  • Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Op basis van deze logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan de NSOB-site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina‚Äôs worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser.
  • De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren.
  • De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden.
  • Op de site staan verschillende formulieren waar bezoekers informatie moeten geven als naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel gebruikt, en niet verstrekt aan derden.
  • De NSOB houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacyregelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onze onderwijs doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
    Met de partij bij wie de NSOB persoonsgegevens hosten, heeft NSOB een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze partij kan niet beschikken over uw persoonsgegevens.
  • U heeft de mogelijkheid om, na een schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u de NSOB schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u de NSOB schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over haar producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info(at)nsob.nl
  • De NSOB behoudt haar het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Nieuw rapport: Participeren in partnerships

In het rapport analyseren we partnerships tussen het ministerie van... lees meer

Nieuw essay: Regie voeren?

In dit nieuwe essay bestuderen we hoe de rol van... lees meer

Leeratelier Strategie afgerond

Met de slotbijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 is de... lees meer