nlen

Open data worden op grote schaal verzameld. Allerlei sterk verschillende bronnen van data vormen samen een enorme pool aan gegevens over het publieke domein, die verder strekt dan de geïsoleerde datasets die de overheid al dan niet ‘opent’. Het datalandschap bestaat uit gecombineerde bronnen van gegevens waar niet alleen de overheid, maar ook partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving aan bijdragen. Slimme koppelingen en analyses resulteren in verschillende vormen van publieke waarde, die voortvloeien uit de toepassingen van open data. De waarde blijkt telkens pas uit de concrete toepassing: nieuwe koppelingen leiden tot onverwachte opbrengsten, die niet alleen meerwaarde opleveren, maar ook voor nieuwe dilemma’s zorgen. Open data impliceren daarom niet alleen een technologische, maar evenzeer ook een sociale en organisatorische verandering. Verhoudingen in het openbaar bestuur veranderen en resulteren in verschuivingen aan de basis van het systeem. Zodoende werpen open data nieuwe vragen op voor het openbaar bestuur. In het essay reiken we handvatten aan voor een open data strategie. Deze is wat ons betreft langs de weg van experimenteren en corrigeren, omdat de dynamiek die plaatsvindt vaak niet te voorspellen is en zich gaandeweg ontwikkelt. Het draait daarbij tegelijkertijd om richting geven met een aantal ‘grote’ besluiten, maar vooral ook om het vermogen om snel en adequaat te reageren op wat zich in de werkelijkheid voltrekt. Open data vereist systeemontwerp en het herontwerp van bestaande systemen en procedures, maar daarbij ligt uiteindelijk de nadruk op continu leren, bijstellen, tijdig verlies nemen en merkbare verbeteringen opschalen en breder verspreiden.

Details

TitelDe Publieke Waarde(n) van Open Data
publicatiejaar2015
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Andrea Frankowski
Martijn van der Steen
Albert Meijer
Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2018 – Een blik van buiten

Burgers die informatie opvragen over overheidsuitgaven, de begroting controleren en verantwoordingsvragen stellen over (voorgenomen) beleidskeuzes; het zijn verschillende manieren waarop burgers betrokken (kunnen) zijn aan de achterkant van beleid en... lees meer

2018 – Provinciaal bestuur bij technologische innovatie

Robotisering, 3D- en zelfs 4D-printing, Internet of Things, open data, big data, artificial intelligence, virtual reality. Dit essay is een zoektocht naar de positionering van het provinciaal bestuur te midden... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

In 2009 is het leernetwerk opgericht door de decanen Arthur Doctors van Leeuwen en Paul Frissen, en fungeert als een inspirerende ontmoetingsplaats voor topfunctionarissen in de Trias Politica. De NSOB is trots op de vitaliteit die het leernetwerk in de jaren heeft verworven en kijkt met plezier uit naar de volgende jaargangen.

Hera Tseng MPA Directeur NSOB