nlen

Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren.

Overheidsorganisaties opereren in toenemende mate in netwerken. Een netwerkende aanpak wordt daarom een steeds belangrijkere praktijk voor de overheid, die naast de andere werkpraktijken een plaats moet krijgen in de organisatie. Het netwerkend werken vormt een uitdaging voor overheidsorganisaties, die doorgaans niet gebouwd zijn voor het werken in netwerken. Gebaseerd op het programma van de Provincie Zuid-Holland om netwerkend werken systematisch in de organisatie in te richten, verkent dit essay de mogelijkheden voor meervoudig organiseren: een organisatie die meerdere systemen en manieren van werken naast elkaar aankan en waarin netwerkend werken langzaam maar zeker ‘gewoon’ wordt, in plaats van een uitzondering.

Details

TitelSedimentatie in sturing. Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren.
publicatiejaar2015
themaSturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl