nlen

In veel beleidsdomeinen is tegenwoordig sprake van disruptieve ontwikkelingen, waarvan de gevolgen niet goed te overzien zijn, maar waarvan tegelijkertijd wel tamelijk voorspelbaar is dat de gevolgen groot kunnen zijn. Dat betekent dat het voeren van lange termijn beleid lastig is. Hoe zijn die grote veranderingen en onzekerheden mee te nemen in beleidsstrategieën voor de nabije of verder weg gelegen toekomst? Is het mogelijk om de snelle verandering tijdig te doorzien en mee te nemen in het handelen? Die vraag is in vrijwel alle sectoren aan de orde. In dit essay richten wij ons op het domein van bereikbaarheid. Door beleidsprogramma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en een aantal zogenaamde Bereikbaarheidsprogramma’s werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met regionale overheden aan de bereikbaarheidsopgave van Nederland. Voor nu, maar vooral voor de toekomst. En dat is niet alleen een vraagstuk van meer, of betere bereikbaarheid, maar vooral ook van andere bereikbaarheid. In dit essay reflecteren we op het proces om tot een andere werkwijze te komen in het MIRT en daarbinnen in de gebiedsgerichte bereikbaarheids­programma’s. We duiden het spanningsvolle proces om tot een andere aanpak te komen en benoemen enkele strategieën om met die spanning om te gaan.

Details

TitelStrategie (z)onder spanning. Anders werken aan bereikbaarheid.
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Ilsa de Jong
Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2018 – Een blik van buiten

Burgers die informatie opvragen over overheidsuitgaven, de begroting controleren en verantwoordingsvragen stellen over (voorgenomen) beleidskeuzes; het zijn verschillende manieren waarop burgers betrokken (kunnen) zijn aan de achterkant van beleid en... lees meer

2018 – Provinciaal bestuur bij technologische innovatie

Robotisering, 3D- en zelfs 4D-printing, Internet of Things, open data, big data, artificial intelligence, virtual reality. Dit essay is een zoektocht naar de positionering van het provinciaal bestuur te midden... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Als directeur moet je niet alleen naar ‘beneden’ maar ook naar ‘boven’ (richting ambtelijke en politieke top) en naar ‘buiten’ (partners en stakeholders binnen en buiten de ambtelijke organisatie) leiderschap vertonen – en dat in onderlinge samenhang zien te doen.

Paul 't Hart Docent Directeurentraject

In veel beleidsdomeinen is tegenwoordig sprake van disruptieve ontwikkelingen, waarvan de gevolgen niet goed te overzien zijn, maar waarvan tegelijkertijd wel tamelijk voorspelbaar is dat de gevolgen groot kunnen zijn. Dat betekent dat het voeren van lange termijn beleid lastig is. Hoe zijn die grote veranderingen en onzekerheden mee te nemen in beleidsstrategieën voor de nabije of verder weg gelegen toekomst? Is het mogelijk om de snelle verandering tijdig te doorzien en mee te nemen in het handelen? Die vraag is in vrijwel alle sectoren aan de orde. In dit essay richten wij ons op het domein van bereikbaarheid. Door beleidsprogramma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en een aantal zogenaamde Bereikbaarheidsprogramma’s werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met regionale overheden aan de bereikbaarheidsopgave van Nederland. Voor nu, maar vooral voor de toekomst. En dat is niet alleen een vraagstuk van meer, of betere bereikbaarheid, maar vooral ook van andere bereikbaarheid. In dit essay reflecteren we op het proces om tot een andere werkwijze te komen in het MIRT en daarbinnen in de gebiedsgerichte bereikbaarheids­programma’s. We duiden het spanningsvolle proces om tot een andere aanpak te komen en benoemen enkele strategieën om met die spanning om te gaan.

Details

TitelStrategie (z)onder spanning. Anders werken aan bereikbaarheid.
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Ilsa de Jong
Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2018 – Een blik van buiten

Burgers die informatie opvragen over overheidsuitgaven, de begroting controleren en verantwoordingsvragen stellen over (voorgenomen) beleidskeuzes; het zijn verschillende manieren waarop burgers betrokken (kunnen) zijn aan de achterkant van beleid en... lees meer

2018 – Provinciaal bestuur bij technologische innovatie

Robotisering, 3D- en zelfs 4D-printing, Internet of Things, open data, big data, artificial intelligence, virtual reality. Dit essay is een zoektocht naar de positionering van het provinciaal bestuur te midden... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

We verkennen verschillende waarden en bezien hoe deze waarden wel en niet doorklinken in de dagelijkse praktijken van zorgbestuurders. Elke keer opnieuw is het gesprek over waarden verrassend en inspirerend.

Pauline Meurs Decaan Waarden van Zorg