nlen

Volhouden en doorgaan worden gezien als een bestuurlijke kwaliteit. In complexe dossiers en projecten zijn er altijd tegenstanders en is er altijd tegenwind. Bestuurders die iets voor elkaar willen krijgen, zien het dan al snel als hun verantwoordelijkheid tegen de wind in te fietsen, de rug te rechten als anderen buigen en op te treden als anderen aftreden. In dit essay verkennen we het patroon van volhouden en doorgaan waarin een toename van de weerstand niet leidt tot stoppen, maar juist tot nog nadrukkelijker doorgaan. En we bezien de keerzijde van dat patroon waar volhouden en doorgaan in het belang van de samenleving niet langer productief zijn, maar doorslaan in escalatie van commitment.

download

Details

Titel2017 - Volhouden en doorgaan
publicatiejaar2017
themaAmbtelijk vakmanschap
Beleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Martin Schulz
Nancy Chin-A-Fat
Mark van Twist
Martijn van der Steen
Daphne Bressers

gerelateerde publicaties

2018 – Een blik van buiten

Burgers die informatie opvragen over overheidsuitgaven, de begroting controleren en verantwoordingsvragen stellen over (voorgenomen) beleidskeuzes; het zijn verschillende manieren waarop burgers betrokken (kunnen) zijn aan de achterkant van beleid en... lees meer

2018 – Provinciaal bestuur bij technologische innovatie

Robotisering, 3D- en zelfs 4D-printing, Internet of Things, open data, big data, artificial intelligence, virtual reality. Dit essay is een zoektocht naar de positionering van het provinciaal bestuur te midden... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Strategie in netwerken gaat in essentie over het vermogen om te compenseren; datgene te doen wat uit zichzelf nog niet door anderen wordt gedaan.

Prof. dr. ing. Geert Teisman Docent LAS