nlen

Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit essay reflecteren we op het werken met City Deals: een werkwijze waarbij in overeenkomsten tussen Rijk en lokale coalitions of the willing aan deze transities wordt gewerkt.

Dankzij het perspectief van multi-level governance weten we inmiddels dat het bij transitieopgaven belangrijk is dat samenwerking plaatsvindt tussen partijen op verschillende schaalniveaus. In dit essay belichten wij dat sturing in deze samenwerking óók gaat om sturen op en in de tijd: multi-temporal governance. Alle partijen hebben hun eigen kritieke momenten, urgente thema’s, stippen op de horizon en begrotings- of verkiezingscycli die maken dat wat voor de ene partij een goed moment is voor de andere niet uitkomt en dat wat voor de ene partij de opstartfase is voor de andere partij moet bijdragen aan de afronding. Vaak gaat het mis in bestuurlijke samenwerking doordat partijen zich in een andere fase bevinden. Wat voor de één haast heeft, is dan voor de ander iets wat eerst eens verder verkend mag worden. De praktijk van de City Deals laat zien dat het in de samenwerking niet alleen gaat om het juiste plan, de juiste partijen en de juiste plek, maar ook om de juiste tijd. Dat maakt het proces voor en na de ondertekening van de deal tot een opgave van synchronisatie van tijd. In het essay gaan we in op deze opgave en het handelingsrepertoire daarbij.

download

Details

TitelWerken met City Deals: Invulling geven aan multi-temporal governance
publicatiejaar2017
themaAmbtelijk vakmanschap
Beleid en strategie
auteurs

Jorren Scherpenisse

Martin Schulz

Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2018 – Provinciaal bestuur bij technologische innovatie

Robotisering, 3D- en zelfs 4D-printing, Internet of Things, open data, big data, artificial intelligence, virtual reality. Dit essay is een zoektocht naar de positionering van het provinciaal bestuur te midden... lees meer

2017 – Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

De kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en tussen beleid en uitvoering, het hoogwaardige curriculum en de inzet van topwetenschappers en –practitioners maken de IML tot een opleiding die geen enkele leidinggevende in de Rijksdienst mag missen.

Paul Frissen Decaan IML