nlen

Voor veel maatschappelijke opgaven geldt dat ze zich niet beperken tot het domein van één specifieke bestuurslaag (bijvoorbeeld: het Rijk, de provincie, de gemeente of zelfs Europese instituties). Om maatschappelijke opgaven aan te pakken is samenwerking over bestuurslagen heen dringend vereist. In dit essay beschrijven we de manier waarop meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken werkt en gaan we in op de uitdagingen die zich daarbij voordoen, aan de hand van Frequently Asked Questions (FAQ’s). Ervaringen met hedendaagse vraagstukken leren dat het meer voor de hand ligt om inzet te plooien naar de aard van het betreffende vraagstuk, dan om vraagstukken zo te plooien dat ze bij een enkele bestuurslaag zijn onder te brengen.

download

Details

TitelEffectief sturen met multi-level governance: snel en slim schakelen tussen schalen
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
Werken in netwerken
auteurs

Geert Teisman
Martijn van der Steen
Andrea Frankowski
Bram van Vulpen

steekwoordenmulti-level governance; meerlaags werken;
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2018 – Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin... lees meer

2018 – Dilemmas of central governance and distributed autonomy in education

Het Nederlandse onderwijssysteem staat bekend om de grote autonomie van onderwijsinstellingen en heeft te maken met een aantal typische sturingsproblemen. Omdat verantwoordelijkheden gedecentraliseerd belegd zijn, is de overheid in grote... lees meer