nlen

De Right to Challenge, revolverende fondsen, netwerksubsidies, crowd- en matchfunding en publieke prijsvragen: de zoektocht naar passende vormen van financiering in netwerken is in volle gang. Ons uitgangspunt daarbij is dat er tot constructies moet worden gekomen die gepast geregeld zijn. De kunst is om tot juridisch geborgde financieringsvormen te komen die in staat zijn om daadwerkelijk de maatschappelijke dynamiek te faciliteren en vergroten.

In dit essay doordenken wij het financieren in netwerken vanuit het perspectief van de tijd en ritmiek van maatschappelijke initiatieven. Een belangrijke uitdaging daarbij is dat het ritme van de straat niet vanzelf aansluit bij het ritme van de staat. Partijen zetten zich op eigen initiatief in en doen dat in hun eigen tijd, in hun eigen tempo, met zelf bepaalde frequentie en in een ritme dat hen past. Publieke financiering sluit daar niet vanzelf goed op aan. Wat vraagt het van de overheid om op tijd te zijn in netwerken? Wat betekent dit voor de inrichting en inzet van het financiële instrumentarium?

Details

TitelGepast Geregeld. Tijdig financieren in netwerken
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen

gerelateerde publicaties

2018 – Participeren in partnerships

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier... lees meer

2018 – Regie voeren?

Essay van de NSOB over partnerships in de zorg: samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van VWS, zorgaanbieders en andere partijen uit het zorgveld.... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Het Leeratelier Toezicht en Naleving gaf mij een breder perspectief op de wereld van toezicht. Je leert collega’s kennen van andere toezichthoudende instanties, dat is boeiend omdat je verschillen en overeenkomsten in het toezicht leert kennen. Het programma heeft een heldere structuur maar geeft tegelijkertijd veel variatie. Dit wordt versterkt door een diversiteit aan gerenommeerde docenten, die ieder vanuit hun discipline informatie aanreiken die bijdragen aan het ‘vak’ van toezichthouder. Het inzetten op bereiken van maatschappelijke waarde is belangrijk voor mijn werk bij de inspectie, het volgen van de leergang heeft me daar veel handvatten voor aangereikt.

mr.drs. Erwin Pietersma | Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd | alumnus

De Right to Challenge, revolverende fondsen, netwerksubsidies, crowd- en matchfunding en publieke prijsvragen: de zoektocht naar passende vormen van financiering in netwerken is in volle gang. Ons uitgangspunt daarbij is dat er tot constructies moet worden gekomen die gepast geregeld zijn. De kunst is om tot juridisch geborgde financieringsvormen te komen die in staat zijn om daadwerkelijk de maatschappelijke dynamiek te faciliteren en vergroten.

In dit essay doordenken wij het financieren in netwerken vanuit het perspectief van de tijd en ritmiek van maatschappelijke initiatieven. Een belangrijke uitdaging daarbij is dat het ritme van de straat niet vanzelf aansluit bij het ritme van de staat. Partijen zetten zich op eigen initiatief in en doen dat in hun eigen tijd, in hun eigen tempo, met zelf bepaalde frequentie en in een ritme dat hen past. Publieke financiering sluit daar niet vanzelf goed op aan. Wat vraagt het van de overheid om op tijd te zijn in netwerken? Wat betekent dit voor de inrichting en inzet van het financiële instrumentarium?

Details

TitelGepast Geregeld. Tijdig financieren in netwerken
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen

gerelateerde publicaties

2018 – Participeren in partnerships

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier... lees meer

2018 – Regie voeren?

Essay van de NSOB over partnerships in de zorg: samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van VWS, zorgaanbieders en andere partijen uit het zorgveld.... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

De Metropool biedt een unieke combinatie van inhoud en vaardigheden. Ik vond het fijn dat de opgedane kennis vaak ook direct toepasbaar was in mijn werk. Mede door de samenstelling van de groep en de verschillende opdrachten leer je om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en op zoek te gaan naar een oplossing. Deze opleiding helpt om je als professional verder te ontwikkelen en in het omgaan met de veranderingen en taken die op de gemeente afkomen. En daarmee met het nog beter en mooier maken van de stad voor iedereen!

drs. F.J. Jansen | Gemeente Den Haag