nlen

Om de toegevoegde waarde van beleid vast te stellen zijn systematische evaluatiemethoden beschikbaar. In de beleidspraktijk is een ‘gouden standaard’ ontstaan, die geldt als maat voor goed evaluatieonderzoek. Regelmatig komen er echter vraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij deze standaard. Complexe vraagstukken en zich op onvoorzienbare wijze ontwikkelende transitieopgaven waarvoor sturing in netwerken van verweven dynamiek plaatsvindt, laten zich soms moeilijk vangen in klassieke evaluatiemethoden. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap van de complexiteit en bijkomende onzekerheden van de beleidspraktijk. Hiertoe past een breed evaluatieperspectief, waarin ruimte is voor aanvullende methodieken, passend bij de gekozen aanpak van de opgave.

download

Details

TitelOpgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
Werken in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Albert Faber
Andrea Frankowski
Frank Norbruis 

deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van... lees meer