nlen

In dit essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerkingsverbanden met partijen uit het zorgveld uitpakt. Concreet bestuderen we vier beleidsprogramma’s waarin het ministerie de afgelopen vijftien jaar partnerships is aangegaan met zorgaanbieders en andere partijen: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment Regelarme Instellingen en Waardigheid en trots. Vraag daarbij is hoe het ministerie in de praktijk balanceert tussen de rol van regievoerder en van partner in de samenwerking.

Details

TitelRegie voeren? Beweging brengen als partner én principaal
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
auteurs

Bram van Vulpen
Mark van Twist
Andrea Frankowski
Paul Frissen
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat

steekwoordennetwerken, zorg

gerelateerde publicaties

2018 – Participeren in partnerships

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier... lees meer

2018 – Tijd voor de rivier

Essay van de NSOB over het spelen met tijd en ruimte in een complex programma, op basis van lessen van Ruimte voor de Rivier. ... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Dankzij de Interdepartementale Management Leergang (IML) stapte ik uit mijn comfortzone en heb ik kunnen toegroeien naar een authentieke stijl. Dat heeft de effectiviteit van mijn handelen vergroot.

Charlotte Grezel, Programmadirecteur executie Openbaar Ministerie | Alumnus

In dit essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerkingsverbanden met partijen uit het zorgveld uitpakt. Concreet bestuderen we vier beleidsprogramma’s waarin het ministerie de afgelopen vijftien jaar partnerships is aangegaan met zorgaanbieders en andere partijen: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment Regelarme Instellingen en Waardigheid en trots. Vraag daarbij is hoe het ministerie in de praktijk balanceert tussen de rol van regievoerder en van partner in de samenwerking.

Details

TitelRegie voeren? Beweging brengen als partner én principaal
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
auteurs

Bram van Vulpen
Mark van Twist
Andrea Frankowski
Paul Frissen
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat

steekwoordennetwerken, zorg

gerelateerde publicaties

2018 – Participeren in partnerships

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier... lees meer

2018 – Tijd voor de rivier

Essay van de NSOB over het spelen met tijd en ruimte in een complex programma, op basis van lessen van Ruimte voor de Rivier. ... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Het Leeratelier Toezicht en Naleving geeft een actueel overzicht van de kennis, dilemma’s en uitdagingen in het hedendaagse toezicht. Naast de theoretische onderbouwing is er ook veel ruimte voor het gesprek over de praktijk. Ook werk je in een groepje aan een onderzoek, dat was best pittig, maar ook erg leerzaam omdat je het geleerde toepast op een actueel vraagstuk. Door de variatie in deelnemers heb ik ook veel geleerd over andere toezichthouders en is mijn blikveld verruimd. Het heeft me de mogelijkheid gegeven om met een herijkte frisse blik naar mijn werk te kijken. Kortom, een aanrader, ook als je al wat langer in het toezichtveld werkt.

dr. ir. J. Eland-Gerritsen | Coördinerend/Specialistisch Inspecteur, NVWA