nlen

In dit essay kijken we terug op het management van een van de grootste, meest complexe programma’s van de afgelopen decennia in Nederland: Ruimte voor de Rivier. Om lessen te formuleren voor de toekomst duiden we de strategische aanpak in termen van twee cruciale dimensies van programmamanagement: ruimte en tijd.

Het programma gaat over een andere omgang met de fysieke ruimte, zoals het inruilen van land voor water om overstromingen te voorkomen. Maar om dat te realiseren is er ook denkruimte nodig, evenals bewegingsruimte, speelruimte, onderhandelingsruimte en regelruimte. De uitdaging voor programmamanagers is dat die ruimten niet statisch zijn, als een puzzel die gelegd moet worden, maar dynamisch. Soms is de ruimte voor een besluit er wel, dan weer niet. Soms is er ruimte om te versnellen, dan weer is deze beperkt en is het noodzakelijk om te vertragen of van het uitgestippelde pad af te wijken.

In het programma is naar ons idee steeds ruimte gezocht, gevonden, gemaakt, gevormd, beperkt en geconcentreerd, door te sturen met tijd. Dit hebben wij geduid als tijd-ruimtestrategieën zoals het organiseren van betekenisvolle momenten, het aanbrengen van ritme, het meebewegen met het economisch tij en het timen van beslismomenten op basis van politieke cycli. Zo leren we van Ruimte voor de Rivier hoe tijd en ruimte strategisch kunnen worden benut in een steeds veranderende omgeving met verschillende partijen, belangen en prioriteiten.

Details

TitelRuimte voor de rivier. Spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
auteurs

Jorren Scherpenisse
Martin Schulz
Mark van Twist

steekwoordentijd, ruimte voor de rivier, programmamanagement, netwerksturing

gerelateerde publicaties

2018 – Tussen fasen

In dit essay willen laten zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand... lees meer

2018 – Gepast Geregeld

Essay van de NSOB over de uitdagingen van publieke financiering in netwerken, vanuit het perspectief van tijd en ritmiek.... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

De MPA-opleiding heeft mij geleerd om in nieuwe dossiers snel tot de kern te komen. Dankzij deelnemers met andere achtergronden heb ik geleerd om met verschillende ogen complexe maatschappelijke vraagstukken te analyseren.

Mr. Laetitia Griffith MPA - Staatsraad Raad van State | Alumnus

In dit essay kijken we terug op het management van een van de grootste, meest complexe programma’s van de afgelopen decennia in Nederland: Ruimte voor de Rivier. Om lessen te formuleren voor de toekomst duiden we de strategische aanpak in termen van twee cruciale dimensies van programmamanagement: ruimte en tijd.

Het programma gaat over een andere omgang met de fysieke ruimte, zoals het inruilen van land voor water om overstromingen te voorkomen. Maar om dat te realiseren is er ook denkruimte nodig, evenals bewegingsruimte, speelruimte, onderhandelingsruimte en regelruimte. De uitdaging voor programmamanagers is dat die ruimten niet statisch zijn, als een puzzel die gelegd moet worden, maar dynamisch. Soms is de ruimte voor een besluit er wel, dan weer niet. Soms is er ruimte om te versnellen, dan weer is deze beperkt en is het noodzakelijk om te vertragen of van het uitgestippelde pad af te wijken.

In het programma is naar ons idee steeds ruimte gezocht, gevonden, gemaakt, gevormd, beperkt en geconcentreerd, door te sturen met tijd. Dit hebben wij geduid als tijd-ruimtestrategieën zoals het organiseren van betekenisvolle momenten, het aanbrengen van ritme, het meebewegen met het economisch tij en het timen van beslismomenten op basis van politieke cycli. Zo leren we van Ruimte voor de Rivier hoe tijd en ruimte strategisch kunnen worden benut in een steeds veranderende omgeving met verschillende partijen, belangen en prioriteiten.

Details

TitelRuimte voor de rivier. Spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
auteurs

Jorren Scherpenisse
Martin Schulz
Mark van Twist

steekwoordentijd, ruimte voor de rivier, programmamanagement, netwerksturing

gerelateerde publicaties

2018 – Tussen fasen

In dit essay willen laten zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand... lees meer

2018 – Gepast Geregeld

Essay van de NSOB over de uitdagingen van publieke financiering in netwerken, vanuit het perspectief van tijd en ritmiek.... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Als directeur sta je vrijwel voortdurend in de actiestand: regelen, beslissen, onderhandelen, adviseren, branden blussen. In de opleiding Strategisch Leiderschap in het Publieke Domein bieden we deelnemers de mogelijkheid om uit die maalstroom te komen en systematisch te reflecteren op de voorstelling waarin zij dagelijks figureren.

Dr. Myrte Ferwerda | directeur / bestuurder en Co-decaan