nlen

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren in samenwerking met een grote groep maatschappelijke partijen geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor mensen met problematische schulden. Momenteel werken er 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen met de gemeente Den Haag om innovatieve oplossingen voor schulden te ontwikkelen. In dit essay kijken we hoe het Schuldenlab070 het organiserend vermogen van de verschillende betrokken partijen heeft gemobiliseerd. Hoe ziet het organiserend vermogen eruit? Welke factoren hebben bijgedragen om gedeelde urgentie te creëren voor de schuldenproblematiek in en rondom Den Haag? Wat zijn bruikbare principes om het organiserend vermogen te doen ontstaan? Daarbij kijken we niet alleen terug, maar blikken we ook vooruit op de volgende stap voor Schuldenlab070. Hoe kan het organiserend vermogen ook op langere termijn worden geborgd?

We benoemen vier sturingsarrangementen, waaruit de partners van Schuldenlab070 kunnen kiezen, van interactieve uitvoering tot bottom-up alliantievorming. Daarbij is duidelijk dat die keuze het meest vruchtbaar en productief is die aan partners vrijheid laat om met verschillende motieven, verschillende aanpakken, verschillende organisatievormen bij te dragen aan de zelfredzaamheid van burgers die worstelen met problematische schulden. Wel is er een gemeenschappelijke behoefte aan ondersteuning van projecten en activiteiten. Daaraan zal iedereen moeten bijdragen. De gemeente heeft volgens de partners een bijzondere en verbindende rol, juist omdat de gemeente het meest wordt geconfronteerd met de samenhang van vraagstukken waarvan problematische schulden er een is. Met ieders bijdrage en deze bijzondere rol van de gemeente kan Schuldenlab070 verder met zijn maatschappelijk belangrijke werk.

download

Details

TitelWie neemt de schuld? Over de aanpak van problematische schulden in Den Haag
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat
Petra Ophoff
Paul Frissen

steekwoordennetwerksturing; sociaal domein; lokaal bestuur
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer