nlen

Cijfers spelen een centrale en vaak cruciale rol in beleid- en besluitvormingsprocessen. Business cases, KPI’s, milieueffectrapportages, financiële dashboards en kosten-baten analyses zijn slechts enkele voorbeelden van de vele instrumenten van ambtenaren, bestuurders en politici om tot be¬leid en besluiten te komen of effecten van beleid te monitoren en evalueren. Hoe complexer het vraagstuk, des te groter is de behoefte aan kwantitatieve data. Vanuit de gedachte: we moeten precies weten hoe het zit. Die centrale rol van cijfers komt deels voort uit de idee dat cijfers objectief, onafhankelijk en ‘waar’ zijn. Cijfers, kwantitatieve en statische data zijn in staat om een veelheid aan informatie zichtbaar te maken en wekken de indruk preciezer te zijn dan woorden.

Paradoxaal genoeg staat daar tegenover dat we soms juist moeite hebben om betekenis toe te kennen aan cijfers, om de cijfers op waarde te schatten. Niet alle getallen hebben zomaar een vanzelfsprekende betekenis voor ons, maar gaan pas leven als we een bepaald referentiekader hebben, of wanneer ze onderdeel zijn van een bepaald verhaal wat met die cijfers wordt verteld. Bovendien belichten de cijfers soms ook maar een deel van het verhaal. Want wie telt? Wat telt mee, en wat wordt er buiten beschouwing gelaten? In dit essay verdiepen we ons in de vraag hoe cijfers werken bij beleid- en besluitvorming. Met andere woorden, we zoeken naar gevoel voor getallen. We belichten de context waarbinnen cijfers ten tonele worden gebracht, maar gaan ook op zoek naar de verhalen die achter de cijfers schuil gaan. Aan de hand van de mechanismen van de ‘politiek en psychologie van tellen’ laten we zien hoe ‘tellen’ en ‘vertellen’ niet twee gescheiden strategieën zijn, maar hoe ze elkaar raken en beïnvloeden, en sterker nog, hoe ze in een continu samenspel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Details

TitelGevoel voor getallen. Een zoektocht naar de politieke en psychologische dimensies van tellen in beleid
publicatiejaar2018
themaAmbtelijk vakmanschap
Beleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Ilsa de Jong
Mark van Twist
Daphne Bressers
Jorgen Schram

steekwoordencijfers; tellen; framing;

gerelateerde publicaties

2018 – Innoveren met waarde(n)

In dit essay verkennen we - op verzoek van deInterdepartementale Commissie Rijksvastgoed - de ontwikkeling naar een sturingspraktijk die minder op waarde (financieel-economisch) en meer op waarden (sociaal-maatschappelijk) is... lees meer

2018 – Participeren in partnerships

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Als directeur moet je niet alleen naar ‘beneden’ maar ook naar ‘boven’ (richting ambtelijke en politieke top) en naar ‘buiten’ (partners en stakeholders binnen en buiten de ambtelijke organisatie) leiderschap vertonen – en dat in onderlinge samenhang zien te doen.

Prof.dr. Paul 't Hart | Docent

Cijfers spelen een centrale en vaak cruciale rol in beleid- en besluitvormingsprocessen. Business cases, KPI’s, milieueffectrapportages, financiële dashboards en kosten-baten analyses zijn slechts enkele voorbeelden van de vele instrumenten van ambtenaren, bestuurders en politici om tot be¬leid en besluiten te komen of effecten van beleid te monitoren en evalueren. Hoe complexer het vraagstuk, des te groter is de behoefte aan kwantitatieve data. Vanuit de gedachte: we moeten precies weten hoe het zit. Die centrale rol van cijfers komt deels voort uit de idee dat cijfers objectief, onafhankelijk en ‘waar’ zijn. Cijfers, kwantitatieve en statische data zijn in staat om een veelheid aan informatie zichtbaar te maken en wekken de indruk preciezer te zijn dan woorden.

Paradoxaal genoeg staat daar tegenover dat we soms juist moeite hebben om betekenis toe te kennen aan cijfers, om de cijfers op waarde te schatten. Niet alle getallen hebben zomaar een vanzelfsprekende betekenis voor ons, maar gaan pas leven als we een bepaald referentiekader hebben, of wanneer ze onderdeel zijn van een bepaald verhaal wat met die cijfers wordt verteld. Bovendien belichten de cijfers soms ook maar een deel van het verhaal. Want wie telt? Wat telt mee, en wat wordt er buiten beschouwing gelaten? In dit essay verdiepen we ons in de vraag hoe cijfers werken bij beleid- en besluitvorming. Met andere woorden, we zoeken naar gevoel voor getallen. We belichten de context waarbinnen cijfers ten tonele worden gebracht, maar gaan ook op zoek naar de verhalen die achter de cijfers schuil gaan. Aan de hand van de mechanismen van de ‘politiek en psychologie van tellen’ laten we zien hoe ‘tellen’ en ‘vertellen’ niet twee gescheiden strategieën zijn, maar hoe ze elkaar raken en beïnvloeden, en sterker nog, hoe ze in een continu samenspel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Details

TitelGevoel voor getallen. Een zoektocht naar de politieke en psychologische dimensies van tellen in beleid
publicatiejaar2018
themaAmbtelijk vakmanschap
Beleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Ilsa de Jong
Mark van Twist
Daphne Bressers
Jorgen Schram

steekwoordencijfers; tellen; framing;

gerelateerde publicaties

2018 – Innoveren met waarde(n)

In dit essay verkennen we - op verzoek van deInterdepartementale Commissie Rijksvastgoed - de ontwikkeling naar een sturingspraktijk die minder op waarde (financieel-economisch) en meer op waarden (sociaal-maatschappelijk) is... lees meer

2018 – Participeren in partnerships

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Toezicht behoort tot de cruciale norm-bevestigende en norm-bewakende instanties in moderne democratieën. Toezichthouders kijken voortdurend naar anderen en speuren naar normafwijkend gedrag om daar vervolgens ook een oordeel over uit te spreken. Dit vergt een ingewikkelde balans van professionaliteit, precisie en prudentie – in onze opleiding reflecteren we op die spannende en belangrijke balans.

prof. dr. Thomas Schillemans | Decaan LTN