nlen

Het Nederlandse onderwijssysteem staat bekend om de grote autonomie van onderwijsinstellingen en heeft te maken met een aantal typische sturingsproblemen. Omdat verantwoordelijkheden gedecentraliseerd belegd zijn, is de overheid in grote mate afhankelijk van de inzet van anderen om doelstellingen te bereiken. Dit brengt dilemma’s met zich mee. Ten behoeve van een internationale bijeenkomst op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, georganiseerd in samenwerking met de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, te Parijs), schreven wij hierover in dit paper. Het paper biedt reflecties op dilemma’s van centrale sturing in het Nederlandse gedecentraliseerde onderwijssysteem en plaatst deze in internationaal vergelijkend perspectief. De bevindingen zijn in het Strategic Education Governance Learning Seminar dat plaatsvond bij het ministerie van OCW uitvoerig besproken met onderwijsexperts uit binnen- en buitenland.

download

Details

TitelDilemmas of central governance and distributed autonomy in education
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
Werken in netwerken
auteurs

Andrea Frankowski
Martijn van der Steen
Daphne Bressers
Martin Schulz

deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2019 – Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ... lees meer

2019 – De uitdaging van uitkeren

Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen. ... lees meer