nlen

Ondermijnende criminaliteit is in Rotterdam Zuid al jaren een indringend en ingewikkeld probleem. Een probleem dat bovendien sterk is verweven met thema’s als armoede, werkloosheid en huisvesting. De aanpak hiervan vergt dan ook samenwerking tussen vele overheidsorganisaties. Daarom is in 2014 de integrale aanpak Hartcore tot stand gekomen; een samenwerking tussen de politie, het OM, de gemeente Rotterdam, de Belastingdienst, het Veiligheidshuis, het RIEC en het NPRZ. Wat Hartcore zou gaan worden, is niet vooraf bedacht. Wat wel duidelijk was, is dat de maatschappelijke opgave van Rotterdam Zuid centraal zou komen te staan.

De kroniek laat zien hoe deze bijzondere en vernieuwende aanpak van “ondermijning” gaandeweg tot stand komt. In de kroniek belichten we hoe belangrijk een gedeeld besef van de historie en wortels van het gebied is. Daarnaast zien we hoe de samenwerking versterkt wordt door het gezamenlijk ontwikkelen van taal en verhaal, het combineren van kennis en kunde en een aanpak van ‘pragmatisch innoveren’. Uiteindelijk komt daarbij ook steeds meer het besef naar voren, dat Zuid alleen duurzaam kan verbeteren als het óók op eigen kracht gebeurt. In het laten verwezenlijken van dat potentieel schuilt in onze ogen de kracht van de aanpak van Hartcore.

download

Details

TitelZweven en zwoegen op Zuid. Een kroniek over de integrale ondermijningsaanpak op Rotterdam Zuid.
publicatiejaar2018
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken
auteurs

Jorgen Schram
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist

steekwoordenondermijning; hartcore; Rotterdam Zuid; integraal
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

gerelateerde publicaties

2018 – Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin... lees meer

2018 – Dilemmas of central governance and distributed autonomy in education

Het Nederlandse onderwijssysteem staat bekend om de grote autonomie van onderwijsinstellingen en heeft te maken met een aantal typische sturingsproblemen. Omdat verantwoordelijkheden gedecentraliseerd belegd zijn, is de overheid in grote... lees meer