nlen

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. De NSOB biedt uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk. De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek. Door de koppeling tussen het onderwijs- en onderzoeksinstituut wordt wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden.

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

  • Opleidingen
  • Master opleidingen
  • Incompany trainingen

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

  • Onderzoeks­profiel
  • Lopende onder­zoeken
  • Programma­lijnen
  • Afgeronde onder­zoeken
  • Publicaties

Nieuwe spanningsvelden tussen privaat, publiek en politiek vragen om meer dan alleen aandacht voor bedrijfsvoering, transparantie en beheersing. In het programma ‘Waarden van Zorg’ gaan we op zoek naar kernwaarden in de zorg.

Paul Frissen Decaan Waarden van Zorg

Agenda

Start Leeratelier Strategie

22-11-2017
Op woensdag 22 november 2017 start de 13e uitvoering van... lees meer

Start leeratelier Sociaal ondernemerschap

04-12-2017
Maandag 4 december 2017 start de 3e editie van het... lees meer

MPA voorlichtingsbijeenkomst

07-03-2018
Woensdag 7 maart 2018 vindt van 16.00 uur tot 18.00... lees meer

IML.031 van start gegaan

Op dinsdag 31 oktober 2017 is de eenendertigste uitvoering van... lees meer

Eerste deelnemer Promotieprogramma gepromoveerd

Op vrijdag 27 oktober promoveerde Hans Boom, als eerste van... lees meer

Het nut van de ministers van Lege Dozen

Ludy Geut (co-decaan van de NSOB) en Caspar van den... lees meer

2017 – Strategie (z)onder spanning

Een reflectie op het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en de uitdaging om strategisch om te gaan met onzekere en disruptieve ontwikkelingen in het bereikbaarheidsdomein. ... lees meer

2017 – Thuis en zitten: eigenheid in het thuiszittersbeleid

Niet alle kinderen in Nederland gaan naar school. Er zijn meer dan 4200 kinderen die thuiszitten. Voor deze kinderen is er geen passende onderwijsplek. In het essay reflecteren wij op dit beleidsvraagstuk. Dit doen wij ten eerste door de beleidsterm... lees meer

2017 – Werken met City Deals

Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit essay reflecteren we op het werken met City... lees meer