Bestuur

De kwaliteit van het onderwijsinstituut en de denktank wordt bewaakt door het bestuur, bestaande uit de decanen prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen en prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist, en de directeur van de school, dr. M.M. (Myrte) Ferwerda.

Raad van Toezicht

De kwaliteit van de NSOB wordt bewaakt door de Raad van Toezicht, bestaande uit mr. Tj.H.J. (Tjibbe) Joustra (voorzitter), drs. P. (Pieter) Duisenberg, drs. J.G. (José) Manshanden MPA, mr. G.W. (Gerrit) van der Burg MPA en drs. S.M. (Simone) Roos.

mr. G.W. (Gerrit) van der Burg MPA

Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal

drs. P. (Pieter) Duisenberg

Voorzitter VSNU

mr. Tj.H.J. (Tjibbe) Joustra

Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

drs. J.G. (José) Manshanden MPA

Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam

drs. S.M. (Simone) Roos

Griffier van de Tweede Kamer