Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?

Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Paul Frissen, Mark van Twist, Jorren Scherpenisse, Ilsa de Jong
Thema's
Toezicht en naleving

Sinds 1993 kent Nederland een asbestverbod. Gezien de ernstige gezondheidsrisico’s die inademing van asbestvezels met zich brengt, is vanaf dat moment het verwerken, bewerken en vervoeren van asbest verboden. In de gebouwde omgeving is nog wel veel asbest aanwezig. Daarom is er een stelsel ontwikkeld om de inschatting van risico’s van asbesttoepassingen en de verwijdering ervan effectief en veilig te laten plaatsvinden. Dit asbeststelsel is voor een belangrijk deel gebaseerd op zelfregulering en marktwerking, en maakt gebruik van certificatie- en accreditatieregelingen. Het stelsel moet werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden met asbest beschermen en het risico voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

In de afgelopen jaren is er toegenomen kritiek op het stelsel en zijn de bij zelfregulering betrokken partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Mede daarom wordt nu wel gewerkt aan verbetering, maar een constructief gesprek tussen betrokken partijen lijkt nauwelijks mogelijk.

Tegen de achtergrond van al deze ontwikkelingen en de vastgelopen dynamiek van belanghebbenden, reflecteren wij in dit essay op het functioneren van het asbeststelsel en buigen wij ons over de vraag of in dit stelsel nog wordt voldaan aan de basisprincipes van good governance. Ons antwoord is negatief. Daarom pleiten wij voor een fundamenteel herontwerp en schetsen daarvoor de uitgangspunten, gericht op versterking van ‘checks and balances’ en oplossing van het reguleringstekort aan de onderkant en het reguleringsoverschot aan de bovenkant.

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Philip Karré, Ellen Wiemer, Rik Peeters, Hera Tseng, Paul Frissen, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Paul Frissen, Philip Karré, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Strategie en toekomst

Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul Frissen, Jaap van der Spek, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse