nlen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

MPA jaarcongres: transitiedenken en 30 jaar MPA!

Op vrijdag 8 maart 2019 vond het jaarlijkse MPA (Master of Public Administration) alumnicongres plaats. Zo’n 130 alumni en fellows van de opleiding waren aanwezig om elkaar weer te zien, voor nieuwe ontmoetingen en voor een mooi inhoudelijk programma. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij het 30-jarige bestaan van de MPA. lees meer

Nieuwe opleiding! Leeratelier Inclusief Leiderschap

Het leeratelier Inclusief Leiderschap daagt leidinggevenden uit om te werken aan een inclusievere organisatie. In 4 dagen gaan we aan de slag met een veelvoud aan invalshoeken op diversiteit en inclusie vanuit wetenschap en praktijk. lees meer

MPA voorlichtingsbijeenkomst

Op dinsdag 9 april 2019 vindt van 15.30 uur tot 17.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats van de leergang ‘Master of Public Administration’. Locatie is het pand van de NSOB, Lange Voorhout 17 in Den Haag. De nieuwe leergang start dinsdag 26 november 2019. lees meer

Slotbijeenkomst Metropool XV

Op donderdag 21 februari 2019 vond de slotbijeenkomst plaats van de leergang Metropool XV. Metropool is een opleiding bestemd voor talentrijke medewerkers in de publieke sector werkzaam op het lokale en regionale niveau, die zich bezighouden met (groot)stedelijke vraagstukken. De opleiding biedt deelnemers kennis en vaardigheden om zich te ontwikkelen tot medewerkers die een spilfunctie kunnen vervullen in hun organisatie. lees meer

Tjibbe Joustra nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NSOB

MPA jaarcongres: transitiedenken en 30 jaar MPA!

Nieuwe opleiding! Leeratelier Inclusief Leiderschap

MPA voorlichtingsbijeenkomst

Slotbijeenkomst Metropool XV

Tjibbe Joustra nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NSOB

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van... lees meer

2018 – Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap... lees meer