nlen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Traineeship bij NSOB

Ben je pas afgestudeerd (wo-master) en heb je belangstelling voor de publieke sector? De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zoekt per 1 oktober 2019 twee trainees. lees meer

Meer politiek dan ethiek in debat euthanasie

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber en bestuurskundige Paul Frissen gingen maandagavond 13 mei jl.  in debat over het thema waardig leven. lees meer

Interview Paul Frissen – ‘‘Liberalen moeten heel precies zijn wanneer de staat wel of niet moet interveniëren’’

Paul Frissen is geïnterviewd voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting over gedragsbeïnvloeding binnen de overheid. lees meer

Aankondiging “the State of Science” woensdag 15 mei Utrecht

In een nieuwe serie bijeenkomsten – “The State of Science” genaamd – gaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) langs alle Nederlandse bestuurskunde instituten/faculteiten, om te horen wat in hun ogen de belangrijkste ontwikkelingen van het vakgebied zijn. De aftrap van de State of Science bijeenkomsten vindt plaats op 15 mei 2019 bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. lees meer

De nieuwsbrief is uit!

Nieuwsbrief nr. 02 | April 2019 lees meer

Traineeship bij NSOB

Meer politiek dan ethiek in debat euthanasie

Interview Paul Frissen – ‘‘Liberalen moeten heel precies zijn wanneer de staat wel of niet moet interveniëren’’

Aankondiging “the State of Science” woensdag 15 mei Utrecht

De nieuwsbrief is uit!

2019 – Vernieuwing van de verantwoording

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.... lees meer

2019 – Gemeenteraden positioneren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van... lees meer

2018 – Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap... lees meer