Actualiteiten

Opleiden in Corona-tijd bij de NSOB

bericht

Seminar Leren Institutionaliseren

evenement

Nieuwe publicatie - Samenhang vraagt sturing

bericht

De toeslagenaffaire | De verzorgingsstaat is grimmig geworden

bericht

Nieuwe publicatie - Wethouder in en tussen politiek en netwerk

bericht

CEG: Ethische vraagstukken in tijden van Corona

bericht

Nieuwe publicatie - Experimenteren en Opschalen

bericht

Nieuwe publicatie - discussiepaper en achtergrondnotitie Kijk op kaders, perspectieven op kaderstelling voorbij NPM

bericht