Bestuur

De kwaliteit van het onderwijsinstituut en de denktank wordt bewaakt door het bestuur, bestaande uit de decaan prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist en de directeur van de school, dr. M.M. (Myrte) Ferwerda.

Raad van Toezicht

De kwaliteit van de NSOB wordt bewaakt door de Raad van Toezicht, bestaande uit mr. Tj.H.J. (Tjibbe) Joustra (voorzitter), drs. J.G. (José) Manshanden MPA, mr. G.W. (Gerrit) van der Burg MPA en drs. S.M. (Simone) Roos.

mr. Tj.H.J. (Tjibbe) Joustra (Voorzitter)

Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

mr. G.W. (Gerrit) van der Burg MPA

oud-voorzitter College van Procureurs-Generaal

drs. J.G. (José) Manshanden MPA

Voorzitter Stuurgroep Hervormingsagenda Jeugd

drs. S.M. (Simone) Roos

Lid van de Korpsleiding van de Politie