dr.
M.M.
Myrte
Ferwerda
directeur / bestuurder
Myrte Ferwerda

Dr. Myrte Ferwerda (1966) is directeur en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Ferwerda is afgestudeerd als psycholoog  en taalkundige en is in Manchester (UK) gepromoveerd aan de School of Management. Zij is betrokken bij opleidings- en onderzoekstrajecten en is daarnaast executive coach en toezichthouder. Eerder was zij managing director bij Berenschot en gastdocent aan de VU.

Publicatie portfolio

Jubileumboek NSOB - De politiek, netwerken en het politieke

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur bestond in 2019 dertig jaar. Reden voor een feest. Ter gelegenheid daarvan werd besloten een boek te maken. Het zou moeten gaan over een thema waaraan in alle onderzoek van onze denktank aandacht wordt geschonken, soms zijdelings, soms als belangrijke deelvraag, en vaak als hoofdonderwerp. Dat onderwerp was snel gevonden: politiek en netwerken. Aan alle

Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

Een toekomstbestendige topmanagementgroep

Naar een groter aantal beschikbare kandidaten

In opdracht van Bureau ABD voerde de NSOB onderzoek uit naar de aantrekkelijkheid van topposities bij de Rijksoverheid. In dit rapport wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op het aantal beschikbare kandidaten voor deze topposities, om voorbereid te zijn op het toekomstige behoud en de doorstroom van kwalitatief goede kandidaten ten behoeve van een duurzame topmanagementgroep (TMG).

Thema's
Strategie en toekomst

Tussen fasen

Het organiseren van de faseovergang bij het onderwijsprogramma Leren Loont!

In dit essay laten we zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand die wordt opgevolgd door een volgende toestand, maar dat het ook gaat over bewegingsovergangen: van de ene dynamiek die zich doorzet in een andere.

Thema's
Strategie en toekomst