Onderzoeksprofiel

De NSOB verricht onderzoek dat wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie combineert.

Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank. De NSOB Denktank heeft als doel bij te dragen aan kennis over de organisatie en het functioneren van ons openbaar bestuur.

De NSOB Denktank voert verschillende soorten onderzoeken uit, maar altijd vanuit een bestuurskundig perspectief. Een belangrijk deel betreft onderzoek in opdracht. Daarnaast verricht de NSOB Denktank ook wetenschappelijk onderzoek op eigen initiatief. Ook verzorgt de NSOB Denktank ondersteuning aan onderzoekscommissies.

De NSOB Denktank analyseert en reflecteert op actuele vraagstukken op het gebied van:

  • Ambtelijk vakmanschap
  • Politiek, democratie en bestuur
  • Publieke waarde realiseren in netwerken
  • Strategie, toekomst en signalering
  • Uitvoering, menselijke maat en (herstel van) vertrouwen
  • Verantwoording, leren en evalueren

Onderzoek staat bij de NSOB in nauwe verbinding met onderwijs. Onderwijs voedt de NSOB Denktank met actuele vraagstukken in het openbaar bestuur. Andersom zorgt de NSOB Denktank voor permanente verbetering en vernieuwing van het onderwijscurriculum.

De NSOB Denktank publiceert haar bevindingen in de vorm van essays en onderzoeksrapporten en ook via wetenschappelijke bijdragen in boeken en tijdschriften. Publicaties van de NSOB Denktank zijn hier te vinden.