Onderzoeksprofiel

De NSOB verricht wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Het onderzoek staat in nauwe verbinding met het onderwijs. Het onderwijs voedt de denktank van de NSOB met nieuwe vragen op het gebied van beleid, sturing en de verhouding tussen publieke, private en maatschappelijke domeinen. Andersom zorgt de denktank door excellent onderzoek voor permanente verbetering en vernieuwing van het curriculum. Zo bevruchten onderwijs en onderzoek elkaar, vanuit theorie en praktijk. Het onderzoek van de NSOB draagt bovendien bij aan het publieke debat over de rol en het functioneren van het openbaar bestuur en andere domeinen in de publieke sector.

Het onderzoek van de NSOB vloeit op verschillende manieren terug naar het veld. Door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, door het uitbrengen van dissertaties, in de eigen Denktank Publicatiereeks, in onderzoeksrapporten of in essays in gezamenlijke productie met partners of opdrachtgevers. Voor zover mogelijk zijn alle publicaties van NSOB onderzoek te downloaden via de website of opvraagbaar via info@nsob.nl.

De Denktank verricht onderzoek op vele verschillende terreinen. Steeds staat de publieke zaak centraal. De verschillende richtingen en inzichten komen samen in vier programmalijnen/thema’s:

  • Strategie en tijd
  • Politiek en bestuur
  • Sturen in netwerken
  • Toezicht en naleving