Opdrachtgevers

De NSOB Denktank kent verschillende opdrachtgevers binnen het openbaar bestuur. Onderstaand ziet u een greep uit onze opdrachtgevers:

Rijksoverheid

Openbaar Ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken

Rijkswaterstaat

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nationale Politie

Provincies

Provincie Zuid Holland

Provincie Utrecht

Provincie Noord-Brabant

Gemeentes

Gemeente Amsterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Enschede

Gemeente Rotterdam

Gemeente Utrecht

Overig

Interprovinciaal Overleg

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Raad voor de Rechtspraak

Vereniging van Nederlandse Gemeenten