Opleidingen

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Opleidingsaanbod

De NSOB biedt hoogwaardige opleidingen, leerateliers en zomercursussen, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

Maatwerkprogramma

De kern van deze opleidingen is dat wij sterk inzetten op de behoefte van de organisatie en de opleidingen in co-creatie maken met de organisatie.
Als directeur moet je niet alleen naar 'beneden' maar ook naar 'boven' (richting ambtelijke en politieke top) en naar 'buiten' (partners en stakeholders binnen en buiten de ambtelijke organisatie) leiderschap vertonen - en dat in onderlinge samenhang zien te doen.
Prof.dr. Paul 't Hart | Docent