Leeratelier Strategisch Procesmanagement

Iedereen weet: politiek-bestuurlijk sensitiviteit is een belangrijke competentie voor beleidsmakers en professionals. Wie die competentie verder wil ontwikkelen, heeft een diep inzicht nodig in het verloop van politiek-bestuurlijke processen.

In het leeratelier Procesmanagement krijg je inzicht in de gedragspatronen van politici, bestuurders en andere stakeholders - en bieden we je een handelingsperspectief: hoe kun je die processen beïnvloeden? Het kan hierbij gaan om  veranderprocessen, reorganisatieprocessen, processen om complexe projecten te realiseren, beleidsprocessen etc.

Wegens grote belangstelling voor de eerste twee uitvoeringen van dit leeratelier (groepen voor november 2023 en maart 2024 zijn reeds gevuld), start in november 2024 de derde uitvoering van dit leerartelier.

Aanmelden voor deelname aan de derde uitvoering (november 2024) kan vanaf nu!

 

Voor wie
Beleidsmedewerkers, leidinggevenden, projectleiders, projectmanagers, projectsecretarissen, adviseurs, consultants
Duur
Vier dagen (12 & 13 en 26 & 27 november 2024)
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 4.300,00
Decaan

Prof. mr. dr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

Opleidingsmanager

Drs. T.C. (Tijs) van de Vijver

070 302 49 37

vijver@nsob.nl

Projectmanager

Drs. M. (Marije) Plooij-van Ruiten

070 302 49 21

plooij@nsob.nl

In het Leeratelier Strategisch Procesmanagement vorm je je een beeld van de complexiteit van de processen die zich in de interacties tussen actoren ontwikkelen. Wat zijn strategieën die worden gehanteerd? Hoe worden stakeholders bij de besluitvorming betrokken? Hoe zorg je dat in deze soms beladen processen, vertrouwen ontstaat? Hoe voorkom je lelijke compromissen en stroperigheid in deze processen? Je maakt kennis met een breed scala aan interventies die bijdragen aan betere processen. Ook bespreken we de vele normatieve dilemma’s in processen.

In de wereld van stakeholdermanagement en politiek-bestuurlijke sensitiviteit komen vaak goed bedoelde adviezen voorbij: je moet 'iedereen erbij betrekken' of je moet partijen 'zo vroeg mogelijk in het proces meenemen’. In het leeratelier Procesmanagement laten we zien dat deze adviezen iets te simpel zijn. We gaan in dit atelier voorbij aan dit soort ‘policy talk’ - het is allemaal net iets ingewikkelder - en spannender.

Ontvang de brochure voor Leeratelier Strategisch Procesmanagement direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.