Opleidingsaanbod

Opleidingsprogramma

Meer dan 10 maanden

Leernetwerk

Topfunctionarissen in de trias politica
Schaal
18+
Duur
3 jaar
Startdatum

Metropool

Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau
Schaal
11,12,13
Duur
circa 18 maanden
Startdatum

Leerateliers

Minder dan 10 maanden

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hoge scholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen
Schaal
12 t/m 15
Duur
7 maanden - Voorgenomen start november 2024

Leeratelier Strategie in Netwerken

Voor alle ambtenaren die strategisch willen opereren in netwerken
Schaal
11 t/m 14
Duur
3 maanden - Voorgenomen start september 2024
Startdatum

Leeratelier Strategisch Procesmanagement

Beleidsmedewerkers, leidinggevenden, projectleiders, projectmanagers, projectsecretarissen, adviseurs, consultants
Duur
Vier dagen (12 &13 en 26 & 27 november 2024)
Startdatum

Leeratelier Strategie

Strategische professionals bij de overheid met minimaal 5-10 jaar werkervaring
Schaal
12 t/m 15
Duur
9 maanden
Startdatum

Overig

Leergang Screening en Risicoweging

Medewerkers die werkzaam zijn binnen een organisatie met een publiekrechtelijke taak die screeningsactiviteiten verrichten
Duur
april t/m november 2024 (11 lesdagen)
Startdatum