Opleidingsaanbod

Opleidingsprogramma

Meer dan 10 maanden

Leernetwerk

Topfunctionarissen in de trias politica
Schaal
18+
Duur
3 jaar
Startdatum

Metropool

Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau
Schaal
11,12,13
Duur
circa 18 maanden
Startdatum

Leerateliers

Minder dan 10 maanden

Leergang Strategisch Adviseren

Deze leergang is gericht op medewerkers die werkzaam zijn als strateeg bij de provincie Noord-Brabant of bij een de (middel-)grote Brabantse gemeenten (de ‘B5’ en ‘M7’).
Duur
Voorjaar 2022 t/m najaar 2022
Startdatum

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hoge scholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen
Schaal
12 t/m 15
Duur
7 maanden
Startdatum

Leeratelier Strategie

Strategische professionals bij de overheid met minimaal 5-10 jaar werkervaring
Schaal
12 t/m 15
Duur
10 maanden
Startdatum

Overig

Pop Up reeks Vrijmoedig Vernieuwen

Ambtenaren en leidinggevenden maar ook adviseurs en kunstenaars of ambachtslieden
Schaal
irrelevant
Duur
2 dagdelen
Startdatum