Over de NSOB

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden. De NSOB is uitgerust met een gerenommeerde staf van wetenschappers die kritisch, maar altijd toepasbaar reflecteren op bestuurlijke praktijken. De NSOB stelt zich tot taak het ontwikkelen en verspreiden van inzichten en vaardigheden op het terrein van management in de publieke sector, door het verzorgen van opleidingsprogramma’s, het organiseren van platformbijeenkomsten, het verrichten van toegepast onderzoek en het bijdragen aan en participeren in veranderingstrajecten. De NSOB is geregistreerd bij het CRKBO.

 

Organisatie

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die domeinen. De NSOB werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

De kwaliteit van de organisatie wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. De kwaliteit van de opleidingen en de denktank wordt bewaakt door het Bestuur. Daarnaast zijn er vele medewerkers, decanen, docenten, (gast)onderzoekers betrokken bij de NSOB. Zie de andere pagina’s voor uitgebreide profielen.

De Raad van toezicht, het bestuur en de medewerkers zijn gebonden aan de gedragscode van de NSOB.

Geschiedenis

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur is in 1989 opgericht door prof. dr. Roel in ’t Veld en prof. dr. Uri Rosenthal, met steun van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Master of Public Administration, waarmee de NSOB van start ging, is de eerste postdoctorale beroepsopleiding voor openbaar bestuur en publieke sector in Nederland. Sinds 2002 is deze opleiding internationaal geaccrediteerd. Naast de MPA heeft de NSOB in de loop der jaren een grote variëteit aan opleidingen en leerateliers ontwikkeld en uitgevoerd. Behalve aanbod met open inschrijving wordt ook onderwijs in opdracht verzorgd.

Vanaf de start is de NSOB een onafhankelijke stichting die samenwerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Topdocenten van deze universiteiten verzorgen, samen met zeer ervaren bestuurders en professionals, het onderwijs van de school. Sinds 2006 is de NSOB niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut, maar tevens denktank. Als denktank draagt de NSOB bij aan kennisontwikkeling over en voor openbaar bestuur en publieke sector. De denktank verricht onderzoek in opdracht, entameert zelf onderzoek en organiseert rondom dit onderzoek publieke debatten. Zoveel mogelijk activiteiten vinden hun neerslag in (wetenschappelijke) publicaties. De medewerkers van de NSOB verrichten ook vrij onderzoek en  publiceren nationaal en internationaal boeken, artikelen en essays.

Profiel en werkwijze

In de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van de NSOB staat reflectie op overheidshandelen centraal. We houden daarbij een multi- en transdisciplinaire benadering aan. De wetenschappelijke kracht van de NSOB ligt in de bestuurs- en beleidskundige wetenschappen, sociologie, filosofie, en politicologie. In de onderwijsprogramma’s en onderzoeken wordt uit de verschillende disciplines geput.

In het onderwijs en onderzoek van de NSOB staan de volgende onderwerpen centraal: – politiek-ambtelijke verhoudingen – professionaliteit van beroepen/ beroepsgroepen – sturingsvraagstukken – organiseren

De werkwijze van de NSOB onderscheidt zich door haar unieke verhouding tot praktijk en kennis, mensen en instituties. In het onderzoek en onderwijs staat de verbinding met de praktijk centraal. De NSOB heeft zich bekwaamd in reflexief onderzoek. Concrete bestuurskundige praktijken vormen daarbij altijd de aanleiding, maar onze wetenschappelijke capaciteiten geven ons de ruimte om buiten de ‘waan van de dag’ op die praktijken te reflecteren. Ons onderzoek moet bruikbaar zijn; we proberen te komen tot gerichte handelingsperspectieven.

Het onderzoek van de NSOB kenmerkt zich door kwalitatieve methoden, en een duidelijke focus op de Nederlandse bestuurspraktijk. De NSOB heeft geen internationaal vergelijkende ambitie. Het onderzoek van de NSOB heeft soms betrekking op gepolitiseerde onderwerpen, maar de NSOB heeft nooit de ambitie om een standpunt in te nemen in het politieke debat.

Aan een constante verbinding met de praktijk wordt belang gehecht, ook in de onderwijsprogramma’s. Practitioners zijn verbonden aan onze programma’s, als deelnemers, maar ook als docenten. De onderwijsprogramma’s van de NSOB richten zich op de bovenlaag van de publieke sector.