Jubileumboek NSOB - De politiek, netwerken en het politieke

Jubileumboek NSOB - De politiek, netwerken en het politieke
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Myrte Ferwerda
Paul Frissen
Martin Schulz
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Sturen in netwerken

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur bestond in 2019 dertig jaar. Reden voor een feest. Ter gelegenheid daarvan werd besloten een boek te maken. Het zou moeten gaan over een thema waaraan in alle onderzoek van onze denktank aandacht wordt geschonken, soms zijdelings, soms als belangrijke deelvraag, en vaak als hoofdonderwerp. Dat onderwerp was snel gevonden: politiek en netwerken. Aan alle onderzoekers is daarom gevraagd een onderzoek uit de kast te halen en dat opnieuw te doordenken in het licht van dit thema. Het resultaat treft u aan in dit boek.  

Wij hopen dat de belangrijkste waarde die de democratische rechtstaat beschermt – ons recht op verschil – ook tot uiting komt in de pluraliteit van de beschouwingen in dit boek. Het beste bewijs daarvan wordt geleverd als u het met een deel van deze beschouwingen hartstochtelijk oneens zult zijn.

Gerelateerde publicaties

Tussen fasen

Het organiseren van de faseovergang bij het onderwijsprogramma Leren Loont!

In dit essay laten we zien dat het bij een onderwijsprogramma als Leren Loont! niet alleen gaat over een nieuwe fase die wordt ingezet, in de zin van een toestand die wordt opgevolgd door een volgende toestand, maar dat het ook gaat over bewegingsovergangen: van de ene dynamiek die zich doorzet in een andere.

Thema's
Strategie en toekomst

Een toekomstbestendige topmanagementgroep

Naar een groter aantal beschikbare kandidaten

In opdracht van Bureau ABD voerde de NSOB onderzoek uit naar de aantrekkelijkheid van topposities bij de Rijksoverheid. In dit rapport wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op het aantal beschikbare kandidaten voor deze topposities, om voorbereid te zijn op het toekomstige behoud en de doorstroom van kwalitatief goede kandidaten ten behoeve van een duurzame topmanagementgroep (TMG).

Thema's
Strategie en toekomst