Ambtelijke ruimte

Kan de overheid de grote maatschappelijke vraagstukken aan?
Essay Ambtelijke ruimte
Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Henk den Uijl, Paul Frissen, Martin Schulz, Johan Oudega

De combinatie van de vele crises – van stikstof tot wonen tot asiel – leidt gemakkelijk tot de vraag ‘of de overheid de maatschappelijke uitdagingen wel aankan’. Het antwoord op de vraag is niet zonder voorbehoud te geven. Het hangt er van af hoe de overheid politieke ambities, de eigen rolopvatting, de strategie en de uitvoeringscapaciteit met elkaar in verband brengt, en hoe het ene wordt vertaald in het andere. Als bijvoorbeeld ambities groot zijn en de uitvoeringscapaciteit is gedecentraliseerd, moet de Rijksoverheid kiezen voor een regierol – zoals bij de woningbouwopgave.

In dit essay wordt daarom de vraag geherformuleerd: niet of de overheid ‘iets’ of ‘het’ aankan is de vraag, maar hoe ambtenaren omgaan met de geboden of genomen ruimte in en tussen elk van de vier genoemde aspecten (ambitie, rolopvatting, strategie en uitvoering).

Gebruik maken van deze ruimte noemen we praktische wijsheid. Een wet, een beleid, een kader of een norm bepalen nooit volledig wat het goede is om te doen. Daarom is bestuurlijke en ambtelijke ruimte nodig én ook altijd voorhanden om te interpreteren wat in welk geval het goede is om te doen, afgewogen tegen alternatieven en keerzijden. Of iets praktisch wijs is of was moet blijken in de praktijk, niet uit de wet. En ook daarover valt in politieke zin in alle toonaarden van mening te verschillen.

Podcast
Uit de School #19

Ambtenaren als activisten? met Karlijn Slegers en Henk den Uijl

Gerelateerde publicaties

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Van bureaucraat en grenswerker

Over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Martin Schulz
Thema's
Toezicht en naleving

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Jorgen Schram, Henk den Uijl, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Buiten-gewoon werk

Perspectief op de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Henk den Uijl, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Henk den Uijl, Wiljan Hendrikx, Paul Frissen, Marije Huiting
Inclusief podcast
Inclusief podcast