Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Voorkant essay 'Trends in organiseren'.
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Marije Huiting
Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

In dit essay wordt gereflecteerd op trends in organiseren, die in het domein van de Belastingdienst relevant zijn. Op basis van een literatuurstudie is gekeken wat internationaal genoemde trends en ontwikkelingen zijn die het organiseren van overheidsorganisaties de komende periode zullen beïnvloeden (en dat deels al doen). Er is bewust gezocht naar de randen van het debat over het organiseren van overheidsorganisaties en overheidsdiensten, met als doel padafhankelijkheid in het denken te voorkomen. In het essay wordt een zestal thema’s besproken: adaptief bestuur, digitale overheid, operationele excellentie, 21st century skills, opgavegericht werken en autocratisering. Het zijn een zestal thema’s die als spiegel kunnen dienen voor de Nederlandse Belastingdienst, maar ook voor andere overheidsorganisaties. In het essay worden handvatten geboden om meervoudig te kijken en verder op zoek te gaan naar inspiratie, spiegels en confronterende ideeën buiten de eigen organisatie, over de grenzen en buiten de comfort zone.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur