Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Voorkant essay 'Trends in organiseren'.
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Marije Huiting, Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

In dit essay wordt gereflecteerd op trends in organiseren, die in het domein van de Belastingdienst relevant zijn. Op basis van een literatuurstudie is gekeken wat internationaal genoemde trends en ontwikkelingen zijn die het organiseren van overheidsorganisaties de komende periode zullen beïnvloeden (en dat deels al doen). Er is bewust gezocht naar de randen van het debat over het organiseren van overheidsorganisaties en overheidsdiensten, met als doel padafhankelijkheid in het denken te voorkomen. In het essay wordt een zestal thema’s besproken: adaptief bestuur, digitale overheid, operationele excellentie, 21st century skills, opgavegericht werken en autocratisering. Het zijn een zestal thema’s die als spiegel kunnen dienen voor de Nederlandse Belastingdienst, maar ook voor andere overheidsorganisaties. In het essay worden handvatten geboden om meervoudig te kijken en verder op zoek te gaan naar inspiratie, spiegels en confronterende ideeën buiten de eigen organisatie, over de grenzen en buiten de comfort zone.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Mark van Twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

Publicatiejaar
2008
Auteur(s)
Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, M. de Vries
Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Mark van der Vlist, R. Demkes
Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur