De kunst van het akkoord – nieuw denktankonderzoek

Akkoorden, pacten, deals en convenanten: in het openbaar bestuur wordt er in toenemende mate mee gewerkt. De toestroom aan akkoorden op diverse beleidsterreinen – recentelijk verschenen bijvoorbeeld het Klimaatakkoord (EZK), het preventieakkoord (VWS) en het pensioenakkoord (SZW) – werpt de vraag op wat een akkoord eigenlijk is en wat voor betekenis het heeft in termen van sturing. Hierover schreven wij in het onderzoek De Kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen met akkoorden, hier te downloaden.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook