Hou zou Wim dat aanpakken?

NSOB | Essay Hou zou Wim dat aanpakken?
Verschil maken voor een veiligere stad door het bestuurlijk optreden van de gemeente Rotterdam
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist
Bruno Koopmans
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

In dit essay kijken we mee door de ogen van één ambtenaar die decennialang werkte aan veiligheidsvraagstukken in Rotterdam. Hij opende namens de gemeente voor het eerst het hek van het ‘tolerantiegebied voor straat­prostitutie’ (de Keileweg) in de jaren ‘90, werkte aan de aanpak van Outlaw Motor Gangs in de stad en aan de transformatie van de Witte de Withstraat van crimineel bolwerk naar de hipste plek van de stad.

We schrijven dit essay niet om de rol van deze ambtenaar te beoordelen, maar om bredere lessen te formuleren. Welke zienswijzen en bijbehorend handelingsrepertoire zijn van waarde bij het werken aan complexe, weerbarstige en ambigue veiligheidsvraagstukken in de stad? Welke vragen zijn belangrijk om te stellen, welke signalen zijn belangrijk om aandacht aan te besteden, welke taal en toon zijn te hanteren en welke effec­ten heeft dat?

De gesprekken en bezoeken die we afleggen laten zien dat het voor het werken aan dit soort maatschappelijke opgaven van belang is om verschillende ziens- en handel­wijzen te beheersen. Die bieden ieder op hun eigen wijze inzicht in wat er speelt, wie en wat ertoe doet, en welk handelingsrepertoire er voorhanden is. Ze zijn bovendien aan te leren, eigen te maken, door middel van de systematiek die erachter zit. Achter ieder van de projecten en verhalen die we hier bestuderen, zitten lessen over hoe de professionele praktijk te beschouwen en te benaderen valt. In het essay werken we deze manieren van methodisch handelen uit:

  • Onbevangen waarnemen
  • Waarderend onderzoeken
  • Meervoudig kijken
  • Systemisch benaderen
  • Activistisch opstellen
  • Introspectief kijken

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur